Programy zakończone

Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin

Fundusz utworzony został w 2021 roku z darowizny rodziny Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego oraz wsparciu osób pomagających uchodźcom i migrantom z rejonów konfliktu. Ze środków Funduszu w latach 2021-2023 finansowana była coroczna nagroda w wysokości 30 000 zł dla osób, organizacji i instytucji działających na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży. Ew. W  okresie funkcjonowania Funduszy nagrodzonych zostało 6 osób.

Fundusz zakończył działalność w 2023 roku.

Edycja 2023
Edycja 2022
Edycja 2021

 

Edycja 2023

Kapituła w składzie: Khedi Alieva, Mamadou Diouf, Hanna Machińska, Stanisław Matwin, Marta K. Nowak, Zofia Winawer, Maria Złonkiewicz, Agnieszka Zowczak zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin dwóm osobom: Izabeli Jaśkowiak, prezesce Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos oraz Darinowi Loka, współzałożycielowi Stowarzyszenia Mova – język bez barier.

Ogłoszenie werdyktu kapituły i wręczenie nagród odbyło się 17 września 2023 w siedzibie Fundacji Batorego, w rocznicę urodzin patronki Funduszu. Wręczeniu nagród towarzyszyła debata „Migracje. Polska, Europa” z udziałem: Izabeli Jaśkowiak (Laureatki Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2023), Jakuba Kiersnowskiego (prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie), Darina Loka (Laureat Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2023), Hanny Machińskiej (prawniczki, nauczycielki akademickiej, byłej zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, członkini Kapituły Nagrody i Rady Fundacji Batorego).

Laureaci Nagrody 2023

Izabela Jaśkowiak – prezeska Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos, członkini zespołu ekspertów działających na rzecz społeczności romskiej z Ukrainy, tłumaczka języka romani, asystentka socjalna.
Darin Loka tłumacz języka arabskiego, sorani, kurmanji i angielskiego, wspierający osoby z doświadczeniem migracji. Zaangażowany w pomoc podczas kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mova – język bez barier. Przygotowywał posiłki dla osób przekraczających granice – polsko-białoruską i polsko-ukraińską.

Osoby nominowane 2023

Anna Dąbrowska – działaczka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber. Jedna z założycielek Grupy Granica działającej na polsko-białoruskiej granicy, autorka licznych tekstów i artykułów o tematyce migracyjnej. 
Tomasz Musiuk – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Wraz z zespołem lekarzy i personelu medycznego udziela pomocy osobom na granicy polsko-białoruskiej. 
Tahmina Rajabova – mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie, tutorka dzieci i młodzieży. Tłumaczka języka tadżyckiego, dari, perskiego, rosyjskiego oraz angielskiego zaangażowana w działania na rzecz wspierania osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Koordynatorka projektów wspierających edukację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i nauczycieli. 

 


Edycja 2022

W 2022 roku Kapituła w składzie: Khedi Alieva, Mamadou Diouf, Stanisław Matwin, Marta K. Nowak, Zofia Winawer, Maria Złonkiewicz, Agnieszka Zowczak zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin dwóm osobom: Aleksandrze Chrzanowskiej, członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Joannie Talewicz, prezesce Zarządu Fundacji W Stronę Dialogu.

Ogłoszenie werdyktu kapituły i wręczenie nagród odbyło się 17 września 2022 w siedzibie Fundacji Batorego, w rocznicę urodzin patronki Funduszu. Wręczeniu nagród towarzyszyła debata „Nieobecna. Polska Polityka Migracyjna” z  udziałem: Aleksandry Chrzanowskiej (Laureatka Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2022), Magdaleny Biejat (posłanka na Sejm RP, Lewica), Michała Szczerby (poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska), Marysi Złonkiewicz (laureatka Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2021, członkini Kapituły Nagrody) prowadzona przez Agnieszkę Lichnerowicz (Radio TOK FM).


Laureatki Nagrody 2022

Aleksandra Chrzanowska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – za zaangażowanie w niesienie pomocy humanitarnej osobom uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej, za opracowanie systemu pomocowego i działania w Grupie Granica. Joanna Talewicz, prezeska Zarządu Fundacji W Stronę Dialogu – za pomoc integracyjną, edukacyjną, psychologiczną, prawną i aktywizacyjną osobom uchodźczym pochodzenia romskiego z Ukrainy.

Osoby nominowane 2022

Igor Horków, przewodniczący przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce – za koordynację pracy wolontariuszy zaangażowanych w niesienie wszechstronnej pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz stworzenie punktu noclegowego i informacyjnego w Przemyślu.
Paulina Kremer, społeczniczka i  działaczka humanitarna –  za organizację  we współpracy ze społecznością lokalną kompleksowego punktu informacyjno-pomocowego Migrant Info Point dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy przyjeżdżających do Tczewa i okolic.
Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, mieszkanka Podlasia – za niesienie wszechstronnej pomocy, organizację wsparcia prawnego, psychologicznego i rzeczowego dla uchodźców na granicy polsko-białoruskiej oraz wpieranie osób pomagających wiedzą i doświadczeniem.
Beata Siemaszko, mieszkanka Podlasia – za setki interwencji i kompleksową pomoc udzielaną na granicy polsko-białoruskiej dzieciom i osobom dorosłym z całego świata.
Tomasz Sieniow, prawnik, prezes  Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, organizator i kierownik  Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Lublinie – za stałe i wieloletnie zaangażowanie w poradnictwo prawne dla migrantów i uchodźców.
Jana Shostak, polsko-białoruska aktywistka i artystka intermedialna – za społecznie zaangażowany performance, sztukę wideo i sztukę Internetu poruszającą kwestię praw kobiet, migrantek i uchodźczyń.

 

Edycja 2021

W 2021 roku Kapituła Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin w składzie: Mamadou Diouf, Stanisław Matwin, Marta K. Nowak, Zofia Winawer, Agnieszka Zowczak przyznała dwie nagrody w wysokości 15 000 zł każda:  Khedi Alievie z Fundacji Kobiety Wędrowne oraz Marysi Złonkiewicz z inicjatywy Chlebem i Solą, portalu uchodźcy.info, Fundacji Polska Gościnność.

Ogłoszenie werdyktu kapituły i wręczenie nagrody odbyło się 17 września 2021 w siedzibie Fundacji Batorego w rocznicę urodzin patronki Funduszu. Wręczeniu Nagrody towarzyszyła debataUchodźca, imigrant, gość. Między prawem moralnym a racją stanu” z udziałem: laureatek Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin, Klausa Bachmann (Uniwersytet SWPS), Hannu Machińskiej (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich), Tomasza Siemoniaka (poseł na Sejm RP), Daniela Witko (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), prowadzona przez Edwina Bendyka (prezesa Fundacji im. Stefana Batorego).

Laureatki Nagrody 2021

Khedi Alieva, kierowniczka operacyjna w Fundacji Kobiety Wędrowne – za działania na rzecz społeczności przymusowych migrantów i migrantek, w szczególności kobiet i dzieci z Czeczenii i innych krajów Kaukazu i Azji Centralnej. Marysia Złonkiewicz, założycielka inicjatywy Chlebem i Solą, portal uchodźcy.info, Fundacja Polska Gościnność – za prowadzenie autorskiego programu pomocy edukacyjnej dla dzieci, wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym w pokonywaniu trudów codziennego życia w Polsce.
Osoby nominowane 2021
Elmi Abdi, prezes Fundacji dla Somalii – za wsparcie osób z doświadczeniem migracji przymusowej, szczególnie z krajów Afryki i krajów muzułmańskich, prowadzenie międzykulturowych lekcji o Afryce.
Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie – za stałe i wieloletnie wsparcie cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce (w tym szczególnie uchodźczyń i uchodźców).
Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne – za długoterminowe wsparcie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, odpowiadanie na potrzeby grup niezauważanych, uczenie komunikacji międzykulturowej.
Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia „Dla Ziemi” – za działania na rzecz migrantów i uchodźców na Lubelszczyźnie, szczególnie na rzecz kobiet i dzieci przebywających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Łukowie i Bezwoli.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholożka i psychoterapeutka z ogromną wiedzą i doświadczeniem, które zdobyła dzięki temu, że nie zamknęła się w jednym terapeutycznym obszarze.

Swoją prywatną praktykę poświęciła problemom kobiet. Mogła w niej wykorzystać swoje wszystkie doświadczenia, nie tylko zawodowe. Była znakomitą terapeutką, dzięki swojej otwartości na ludzi, zaufaniu jakie budziła i poczuciu bezpieczeństwa, które dawała zawsze mając czas dla swoich pacjentek/tów. Pracowała przez 45 lat, do ostatniego dnia, 23 lipca 2020 roku.

Olga była huraganem pozytywnej energii. Poznałyśmy się na studiach w 1972 roku. Burza czarnych włosów, niesamowity uśmiech, ciepłe spojrzenie i radość życia. Przyciągała jak magnes, bo wszystko co robiła było naturalne i szczere. Ona naprawdę lubiła ludzi i wierzyła w siłę dobra. Była bezinteresowna, troskliwa, bardzo delikatna. I rozumiała, że nawet bardzo bliskie relacje potrzebują przestrzeni i nie znoszą zachłanności. Była moją wspaniałą i mądrą przyjaciółką.

Jej pasją było pisanie, robiła to początkowo dla siebie i najbliższych. Była historiografką swojej rodziny, nie tylko w poważnym tonie, ale też w anegdotach, wierszach, dedykacjach. Ale miała też projekty na książki, z których jeden zdążyła zrealizować. W Polsce w 2014 roku ukazała się jej książka „Córki i matki. 9 składników serdeczności”, napisana na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy jaką miała po latach pracy terapeutycznej z kobietami. Hanna Samson we wstępie do książki napisała „To ważna książka dla kobiet, które nie chcą bez końca obwiniać swoich matek, a także dla tych, które chcą mądrze wspierać swoje dorosłe córki, pozwalając im na niezależność”. Staraniem bliskich i przyjaciół Olgi każda biblioteka publiczna w Polsce otrzyma dar w postaci jej książki.

Olga nie umiała przejść obojętnie obok człowieka poszkodowanego czy potrzebującego. Zajmowała się osobami skrzywdzonymi przez pracodawców, osobami z problemami uzależnień, ludźmi cierpiącymi na zespół stresu pourazowego (PTSD), m.in. ratownikami pracującymi na miejscu katastrofy lotniczej Swissair 111 w 1998 roku. Zainicjowała i prowadziła pierwszy warsztat o PTSD dla przewodników pracujących w obozie koncentracyjnym Auschwitz.  Los uchodźców, a szczególnie uchodźców-dzieci, był bardzo bliski jej sercu. Współpracowała z organizacjami zajmującymi się imigrantami, także w Polsce, by pomagać tym, którzy pomagają, będąc codziennie współuczestnikami dramatów swoich podopiecznych.

Iza Wierzbicka

Nominowani 2021:

Elmi Abdi z Fundacji dla Somalii, za wsparcie osób z doświadczeniem migracji przymusowej, szczególnie z krajów Afryki i krajów muzułmańskich, prowadzenie międzykulturowych lekcji o Afryce.
Khedi Alieva z Fundacji Kobiety Wędrowne, za działania na rzecz społeczności przymusowych migrantów i migrantek, w szczególności kobiet i dzieci z Czeczenii i innych krajów Kaukazu i Azji Centralnej.
Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie, za stałe i wieloletnie wsparcie cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce (w tym szczególnie uchodźczyń i uchodźców).
Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, za długoterminowe wsparcie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, odpowiadanie na potrzeby grup niezauważanych, uczenie komunikacji międzykulturowej.
Ewa Kozdraj ze Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, za działania na rzecz migrantów i uchodźców na Lubelszczyźnie, szczególnie na rzecz kobiet i dzieci przebywających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Łukowie i Bezwoli.
Marysia Złonkiewicz z inicjatywy Chlebem i Solą, portalu uchodźcy.info, Fundacji Polska Gościnność, za prowadzenie autorskiego programu pomocy edukacyjnej dla dzieci, wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym w pokonywaniu trudów codziennego życia w Polsce.

Nagroda w wysokości 30 tys. zł, ufundowana przez rodzinę zmarłej w 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy osobom z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego, zostanie wręczona 17 września o godz. 17.30 w siedzibie Fundacji Batorego w rocznicę urodzin patronki Funduszu.

Ogłoszeniu laureata/ki i wręczeniu Nagrody towarzyszyć będzie debata „Uchodźca, imigrant, gość – między prawem moralnym, prawami człowieka a racją stanu” którą poprowadzi prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk.  Debata będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.

[email protected]

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

 

Regulamin Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin

 1. Nagroda im. Olgi Kersten-Matwin przyznawana jest osobom, które działają na rzecz uchodźczyń i uchodźców, migrantek i migrantów, w tym szczególnie dzieci i młodzieży, szukających w Polsce schronienia przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi dyskryminacją, prześladowaniami, wojną, konfliktami zbrojnymi, katastrofami, kataklizmami, strukturalnym ubóstwem.
 2. Nagroda przyznawana jest osobom, które prowadziły działalność w ostatnim roku i które w chwili zgłaszania kandydatury nadal ją prowadzą.
 3. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać organizacje społeczne, osoby i instytucje, które: działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, współpracują z takimi osobami lub znają je z bezpośredniego doświadczenia, w tym jako odbiorcy i odbiorczynie świadczonej pomocy.
 4. Zgłoszenie kandydatur do nagrody należy przesłać na udostępnionym formularzu do 15 sierpnia.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. dane zgłaszającej/ego (w przypadku osoby indywidualnej – imię i nazwisko oraz mail i telefon kontaktowy, w przypadku organizacji – jej nazwę oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe osób upoważnionych do jej reprezentacji)
  2. przedstawienie zgłaszanej kandydatury (imię i nazwisko zgłaszanej do Nagrody osoby, opis dokonań, podejmowanych działań i inicjatyw)
  3. uzasadnienie wyjątkowości kandydatury (dlaczego zgłoszona kandydatura zasługuje na nagrodę?)
  4. wskazanie dwóch osób (wraz z ich afiliacjami i danymi kontaktowymi), które mogą poświadczyć dokonania kandydata/ki.
 6. Nagrodę w wysokości 30 000 zł przyznaje Kapituła Funduszu w składzie: Khedi Alieva, Aleksandra Chrzanowska, Mamadou Diouf, Stanisław Matwin, Hanna Machińska, Joanna Talewicz, Zofia Winawer, Maria Złonkiewicz, Agnieszka Zowczak. W kolejnych latach do kapituły dołączy laureat/tka nagrody za miniony rok.
 7. Kapituła w wyborze laureata/ki kierować się będzie oceną: sposobu wypełniania misji pomocy osobom z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, zachowania szacunku dla ich podmiotowości i integralności, umiejętności przekazania kompetencji pozwalających na zdobycie samodzielności i adaptację w Polsce, konsekwencji i zaangażowania w prowadzone działania.
 8. Wybór laureata/ki odbywa się podczas obrad Kapituły. W przypadku równoważnych kandydatur nagroda może być podzielona.
 9. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 10. Ogłoszenie wyników następuje 17 września w dniu urodzin patronki nagrody. Wręczeniu nagrody towarzyszy dyskusja na tematy związane z migracjami i uchodźstwem.
 11. Nagroda po potrąceniu podatku zostaje przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata/kę.