Kronika

Zapis dźwiękowy debaty "Społeczeństwo obywatelskie: mity i rzeczywistość"

2010-01-06

Zachęcamy do przeczytania relacji oraz wysłuchania zapisu dźwiękowego debaty Społeczeństwo obywatelskie: mity i rzeczywistość z udziałem Dariusza Gawina, Anny Gizy-Poleszczuk, Agnieszki Graff, Ireneusza Krzemińskiego, Andrzeja Rycharda i Aleksandra Smolara. Spotkanie odbyło się 8 lutego w siedzibie Fundacji [więcej]

Zapis dźwiękowy wystąpień z seminarium "Migracje z państw Europy Wschodniej do UE w kontekście polityki wizowej"

2010-01-05

Relacja z dyskusji i zapis dźwiękowy wystąpień w trakcie seminarium Migracje z państw Europy Wschodniej do UE w kontekście polityki wizowej, które odbyło się w wsiedzibie Fundacji 26 stycznia, dostępne są już na stronie projektu Przyjazna granica. [więcej]

Debacie "Społeczeństwo obywatelskie: mity i rzeczywistość"

2010-01-04

8 lutego na debacie Społeczeństwo obywatelskie: mity i rzeczywistość gościliśmy: Dariusza Gawina, Annę Gizę-Poleszczuk, Agnieszkę Graff, Ireneusza Krzemińskiego i Andrzeja Rycharda. Dyskusję poprowadził Aleksander Smolar. [więcej]

Seminarium "Migracje z państw Europy Wschodniej do UE w kontekście polityki wizowej"

2010-01-03

26 stycznia odbyło się seminarium Migracje z państw Europy Wschodniej do UE w kontekście polityki wizowej organizowane w ramach projektu Przyjazna granica we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodową Fundacją Odrodzenie (Kijów). [więcej]

Przekład podsumowania raportu "Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec Wspólnych Sąsiadów"

2010-01-02

Opublikowaliśmy polski przekład podsumowania raportu Nicu Popescu i Andrew Wilsona Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec Wspólnych Sąsiadów oraz zapis dźwiekowy i relację z debaty jemu poświęconej, która odbyła się 11 grudnia w siedzibie Fundacji z udziałem jednego z autorów raportu. [więcej]

Nowa dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego

2010-01-01

1 stycznia obowiązki dyrektora Fundacji im. Stefana Batorego z rąk Anny Rozickiej przejęła jej dotychczasowa zastępczyni, Ewa Kulik-Bielińska. Anna Rozicka, która kierowała Fundacją przez ostatnie 9 lat, przyczyniając się do zbudowania stabilnych podstaw jej funkcjonowania, pozostaje w Fundacji w funkcji dyrektora programów grantodawczych. [więcej]

Dyskusja - "Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec Wspólnych Sąsiadów"

2009-02-28

W zorganizowanej 11 grudnia w siedzibie Fundacji dyskusji Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec Wspólnych Sąsiadów, z udziałem polityków, ekspertów i dziennikarzy wziął udział Andrew Wilson, współautor raportu Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec Wspólnych Sąsiadów, opublikowanego przez ECFR. [więcej]

Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2009-02-27

8 grudnia Prezydent podpisał ustawę o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dzięki wysiłkom koalicji profrekwencyjnej, której inicjatorem jest m.in. Fundacja Batorego, ustawy umożliwiają osobom niepełnosprawnym i mającym ponad 75 lat głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika już w przyszłorocznych wyborach. [więcej]

"Kryzys i szanse nowych inicjatyw politycznych" - zapis debaty

2009-02-26

Opublikowaliśmy zapis debaty Kryzys i szanse nowych inicjatyw politycznych, zorganizowanej w siedzibie Fundacji w kwietniu br. [więcej]

Konferencja "Pamięć i polityka. Polska-Rosja-Ukraina. Jackowi Kuroniowi w 5 lat po jego odejściu"

2009-02-25

27 listopada 2009 (piątek) odbyła się, zorganizowana we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce, konferencja Pamięć i polityka. Polska-Rosja-Ukraina. Jackowi Kuroniowi w 5 lat po jego odejściu. [więcej]

Do góry