Programy zakończone

Monitoring wyborów

W okresie wyborczym prowadzimy akcje obserwacyjne procesu wyborczego: przygotowania i organizacji wyborów, finansowania kampanii przez komitety wyborcze, prezentowania kandydatów w mediach publicznych, przebiegu głosowania w dniu wyborów. Analizujemy wyniki wyborów.

Akcja Obserwujemy wybory

W 2018 roku w koalicji z organizacjami pozarządowymi: Akcją Demokracja, Komitetem Obrony Demokracji, Siecią Obywatelską Watchdog Polska, Kampanią Przeciw Homofobii prowadziliśmy społeczną obserwację przebiegu wyborów samorządowych 21 października. W akcji wzięło udział ponad 600 społecznych obserwatorów. Prowadzili oni całodzienną obserwację w 300 losowo dobranych obwodach wyborczych w całej Polsce. Wyniki obserwacji podsumowane zostały w raporcie Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji [PDF] autorstwa dr hab. Jacka Hamana.

Więcej o akcji, jej celach, metodologii i zadaniach obserwatorów społecznych na stronie www.obserwujemywybory.pl


Monitoring programów informacyjnych TVP w okresie wyborów

W okresie kampanii wyborczych prowadzimy monitoring programów informacyjnych TVP, sprawdzając, jak realizowane jest zadanie informowania obywateli o kandydatach do organów władzy publicznej. W ramach monitoringu badany jest czas, jaki poszczególne serwisy informacyjne poświęcają kampanii wyborczej, komitetom wystawiającym kandydatów i kandydatom oraz oceniany jest kontekst, w jakim są oni przedstawiani (neutralny, negatywny bądź pozytywny). Badane są także relacje zachodzące między czasem i sposobem prezentowania kandydatów. Odnotowywane są przypadki agitacji wyborczej, manipulacji obrazem i dźwiękiem, fałszywych informacji oraz pomijania istotnych tematów i wydarzeń. W trakcie monitoringu przedstawiamy raporty tygodniowe z jego przebiegu, a po zakończeniu wyborów – raport końcowy podsumowujący całość badań.

Raport z monitoringu Wiadomości TVP podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego 2019 roku [PDF]
Report from Monitoring of the 2019 European Parliament election campaign [PDF]
Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP, TVN i Polsat w wyborach parlamentarnych 2011 [PDF]
Report from monitoring of elections television news in Poland 2006-2011 [PDF]
Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP w wyborach samorządowych 2010 [PDF]
Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP w wyborach prezydenckich 2010 [PDF]
Raport z monitoringu programów informacyjnych TVP w wyborach samorządowych 2006 [PDF]


Badanie kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014

We współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i zespołem ekspertów ds. wyborów analizowaliśmy przyczyny wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach 16 listopada 2014 roku. Eksperci sprawdzili karty ze 100 losowo wybranych obwodów z całej Polski. Badania wykazały, że główną przyczyną wzrostu liczby głosów nieważnych w porównaniu z wyborami w 2010 roku było prawie trzykrotnie częstsze zaznaczanie na karcie do głosowania więcej niż jednego kandydata.

Raport z badań: Nieważne głosy, ważny problem [PDF], Postscriptum do raportu
Więcej o badaniu i rekomendacjach [PDF]


Monitoring finansowania kampanii wyborczych

W latach 2005-2009 z grupą kilkudziesięciu wolontariuszy prowadziliśmy monitoring finansowania kampanii wyborczych: prezydenckiej, samorządowej i do Europarlamentu. Sprawdzaliśmy źródła pochodzenia środków przeznaczanych na kampanię wyborczą kandydatów, szczególnie pod kątem ewentualnego wykorzystywania na ten cel środków publicznych, a także wydatków na kampanię medialną, materiały propagandowe, działania promocyjne w internecie i festyny wyborcze. Wyniki naszych obserwacji wykazały braki w obowiązujących przepisach prawnych, które umożliwiają ukrywanie nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami przez komitety wyborcze oraz słabości w nadzorze nad funduszami wyborczymi. Swoje obserwacje wraz z rekomendacjami pożądanych zmian przedstawiliśmy w raportach:

Raport końcowy z monitoringu finansowania kampanii do Parlamentu Europejskiego 2009, [PDF] zawierający wyniki analizy sprawozdań wyborczych, złożonych przez komitety wyborcze w Państwowej Komisji Wyborczej.

Raport wstępny z monitoringu finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 2009 [PDF]

Rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej, 2007 [PDF]

Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych, 2005 [PDF]; aneksy do raportu [PDF]