Programy zakończone

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

W maju 2021 uruchomiliśmy Fundusz oferujący wsparcie lokalnym grupom nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany był do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.

Dotację w wysokości do 1000 zł mogły w nim otrzymać grupy co najmniej trzyosobowe, wśród których była osoba, która ma ukończone osiemnaście lat. Dotacje można było wykorzystać na działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Dotacje w 2022 roku

Extinction Rebellion, Warszawa
Dokumentacja instalacji artystycznej „Archiwum Katastrofy” współtworzonej z artystką Kamilą Walendykiewicz. 400 zł

Koło Naukowe PUT: eco przy Politechnice Poznańskiej, Poznań
Kampania informacyjna dotycząca Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)  oraz konkurs dla uczniów szkół średnich dotyczący wyobrażeń przyszłości. 1000 zł

Młodzieżowa Rada Miasta Konina
Działania edukacyjne wśród młodzieży oraz zakup książek o tematyce klimatycznej. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Katowice
Akcja protestacyjna mobilizująca młodzież Zagłębia, w tym Potańcówka dla Klimatu. 1000 zl

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Katowice
Organizacja punktów informacyjnych w postaci interaktywnych stoisk w centrach śląskich miast w celu edukacji i aktywizacji mieszkańców w zakresie zmian klimatu i ich przeciwdziałania. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Katowice
Mobilizacja 23 września – manifestacja na rynku, przemarsz największymi ulicami Katowic. 1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Katowice
Seria szkoleń dla aktywistów i aktywistek lokalnego MSK. 1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Nowy Sącz
Organizacja działań strajkowych 18 listopada. 300 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Polska, Warszawa
Catering podczas ogólnopolskiego spotkania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. 1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań
Organizacja działań strajkowych 18 listopada 2022. 600 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Szczecin
Strajk i przemarsz ulicami Szczecina 25 marca. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Szczecin
Mobilizacja 18 listopada 2022 na Placu Solidarności w Szczecinie. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Trójmiasto, Gdynia      
Mobilizacja 23 września – przemarsz głównymi ulicami począwszy od Targu Drzewnego. 700 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Trójmiasto
Strajk 18 listopada w ramach ogólnopolskiej mobilizacji MSK. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Warszawa
Protest 25 marca w dniu ogólnoświatowej mobilizacji ruchów klimatycznych pod hasłem „#PeopleNotProfit”. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Warszawa
Przemarsz ulicami Warszawy 18 listopada w ramach ogólnopolskiej akcji mobilizacyjnej MSK. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław
Spotkanie osób aktywistycznych z grup lokalnych Młodzieżowego Strajku Klimatycznego: wymiana doświadczeń  i zaplanowanie wspólnych działań. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław
Mobilizacja 23 września wydarzenie stacjonarne: przemowy, quizy, koncert. 1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław
Organizacja ogólnopolskiego zjazdu aktywistów MSK. 1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław
Działania strajkowe 18 listopada 2022 na Placu Wolności we Wrocławiu. 1000 zł

Ruch Młodych, Cieszyn
Przygotowanie miejsca do debat i warsztatów w tym międzypokoleniowych lekcji klimatycznych. 800 zł

Ruch Solidarności Klimatycznej, Warszawa
Kampania promocyjna Ruchu Solidarności Klimatycznej. 1 000 zł

Szkolna Konferencja Klimatyczna, Wrocław
3 dniowa Szkolna Konferencja Klimatyczna – udział osób aktywistycznych z grup lokalnych Młodzieżowego Strajku Klimatycznego spoza Wrocławia. 700 zł

Szkolna Konferencja Klimatyczna, Wrocław
Organizacja czwartej edycji Szkolnej Konferencji Klimatycznej. 700 zł

Dotacje w 2021 roku

Extinction Rebellion, Lublin
Organizacja strajku klimatycznego 24 września we Wrocławiu.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Organizacja w Bydgoszczy wydarzeń uświadamiających zagrożenie katastrofą klimatyczną (wykład, dyskusja, warsztaty artystyczne, marsz).
1 000 zł

Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Organizacja szkolenia dla aktywistów XR informującego o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i przygotowującego do bezpiecznego i efektywnego działania na rzecz jego ochrony.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Kraków
Organizacja w Krakowie wystawy plakatów “Martwa natura” znanych obrazów pozbawionych elementów roślinnych, zwierzęcych, a także ludzi.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Opole
Organizacja kampanii na rzecz wprowadzenia alarmu klimatycznego w Opolu.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Poznań
Organizacja cyklu spotkań i wykładów na temat katastrofy klimatycznej „Nie mamy dobrych wieści – i co z tym zrobić?”.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Warszawa
Organizacja wystawy „Ostatnia scena” poświęconej katastrofie ekologicznej w Teatrze Studio w Warszawie w dniach 15 października – 4 listopada 2021 roku.
1 000 zł

Grupa Klimatyczny Projekt, Żyrardów
Organizacja w Żyrardowie happeningu o zagrożeniu dla środowiska pt: „Mniej drzew, więcej plastiku”.
1 000 zł

Grupa Robocza Sztuka, Łódź
Plansze z fotografiami, wykresami i hasłami przedstawiającymi konsekwencje zmian klimatycznych w Łodzi i okolicach.
1 000 zł

Kolektyw Klimatyczny Kopernik, Toruń
Kampania informacyjna na temat szkodliwości powstania zapory wodnej Siarzewie.
1 000 zł

Media i Komunikacja Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Produkcja materiału wideo „Być aktywistą” zachęcającego młode osoby do dołączenia do ruchu XR.
1 000 zł

Młodzieżowa Rada Miasta, Konin
Seans filmu „Można panikować” dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Koninie i dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Białystok
Organizacja strajku klimatycznego w Białymstoku 24 września 2021 roku.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Dolny Śląsk, Wrocław
Zjazd grup lokalnych MSK z województwa dolnośląskiego i Opola w dniach 17-18 lipca 2021 w okolicach Wrocławia.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Katowice
Warsztaty dla osób z MSK Wrocław i Katowice na temat procesów grupowych i realizacji projektów w dniach 30-31 października we Wrocławiu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Kraków
Wydanie tematycznego czasopisma (zina) na temat zmian klimatycznych.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Opole
Organizacja spotkania sieciującego dla osób działających w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym z całej Polski w Turawie koła Opola.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Opole
Prowadzenie działań informujących o katastrofie klimatycznej na ulicach Opola, ulotki, wlepki, promocja działań w mediach społecznościowych.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań
Zbieranie podpisów pod petycją dla edukacji klimatycznej w Poznaniu w czasie wakacyjnych akcji i wydarzeń.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań
Organizacja strajku klimatycznego w Poznaniu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Toruń
Działania rzecznicze w Toruniu, tak by priorytetem działań władz miasta stało się przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz działania edukacyjne wśród mieszkańców Torunia na temat kryzysu klimatycznego.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Trójmiasto, Gdynia
Przemarsz w Gdyni od hasłem „Ile jeszcze COPów przed nami?
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Częstochowa
Przemarsz klimatyczny przez Częstochowę.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Warszawa
Organizacja strajku klimatycznego w Warszawie.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny International, Wrocław
Spotkanie zagranicznych aktywistów aktywnych w ramach MSK Wrocław International.   1 000,00

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław
Upowszechnianie wiedzy o katastrofie klimatycznej wśród uczestników festiwalu kultury alternatywnej SLOT Art w Lubiążu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Wrocław
Strajk 24 września we Wrocławiu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Wrocław
Działania strajkowe w Opolu i Katowicach.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Szczecin
Organizacja strajku klimatycznego w Szczecinie.
1 000 zł

Zasadź Przyszłość, Katowice
Działania informacyjne na temat bioróżnorodności w śląskich miastach.
510 zł