Programy zakończone

Monitoring wyborów parlamentarnych na Ukrainie

Wraz z European Exchange z Berlina i Centrum Studiów Wschodnich z Litwy zorganizowaliśmy Międzynarodową Społeczną Misję Obserwacyjną wyborów parlamentarnych na Ukrainie 28 października 2012. Patronat nad Misją objęli: Aleksander Kwaśniewski (b. Prezydent RP) i Markus Meckel (b. poseł do Bundestagu, ostatni minister spraw zagranicznych NRD).

W ramach misji na Ukrainę został wysłany 15-osobowy międzynarodowy zespół ekspertów i obserwatorów długoterminowych oraz kilkudziesięciu obserwatorów krótkoterminowych. Obserwatorzy zostali rozmieszczeni we Lwowie i Tarnopolu, Charkowie, Dniepropietrowsku, Odessie oraz w Kijowie. Misja prowadziła obserwacje w okresie od 17 września do 7 listopada.

Wyjazd polskich obserwatorów na Ukrainę poprzedziło spotkanie koordynacyjne przedstawicieli wszystkich misji obserwacyjnych, zorganizowane przez nas w Warszawie 20 września 2012. W spotkaniu udział wzięli Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz patroni honorowi misji.
Przed dniem wyborów Misja przedstawiła dwa raporty cząstkowe z przebiegu kampanii wyborczej. Wstępny raport z obserwacji ogłoszony został dzień po wyborach, 29 października  na konferencjach prasowych w Kijowie i w Warszawie. Raport końcowy został zaprezentowany publicznie 30 listopada 2012 roku w Warszawie, na konferencji Dokąd zmierza Ukraina.

Raport końcowy, wersja polska [PDF 678 KB],  wersja ukraińska [PDF 679 KB], wersja angielska [PDF 678 KB]
Streszczenie Raportu Końcowego, 30 listopada 2012 [PDF 310 KB]

I raport okresowy, 5 października 2012 [PDF 0,1MB]
II raport okresowy, 22 października 2012 [PDF 0,1MB]
Wstępny raport z obserwacji, 29 października 2012: wersja polska [PDF 0,4MB], wersja angielska [PDF 0,3MB]
Informacja prasowa o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów  [PDF 0,4MB]

Projekt  finansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju  „Wiedzieć Jak” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. oraz z dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy.