Programy zakończone

Fundusz Praw Kobiet

Fundusz Praw Kobiet, utworzony po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020, ograniczającym prawo kobiet do aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia kobiet oferował wsparcie organizacjom społecznym działającym na rzecz ochrony i realizacji praw kobiet, w tym szczególnie praw reprodukcyjnych, prawa do antykoncepcji, badań prenatalnych i legalnej aborcji.

Dotacje otrzymać można było na:

  • działania monitorujące przestrzeganie praw kobiet i dokumentujące ich naruszanie, w tym monitorowanie systemu opieki medycznej pod kątem realizacji praw reprodukcyjnych, dostępu do badań prenatalnych i aborcji, ochrony zdrowia i życia kobiety,
  • pomoc prawną dla kobiet, które bronią i dochodzą swoich praw, w tym kobiet represjonowanych za korzystanie z konstytucyjnych gwarancji wolności zgromadzeń, wyrażania opinii i dochodzących swoich praw na drodze sądowej,
  • działania interwencyjne nastawione na nagłośnienie i uświadamianie opinii publicznej problemów związanych z ograniczaniem dostępu kobiet do opieki medycznej, badań prenatalnych i legalnej aborcji,
  • inicjatywy prawne i rzecznicze mające na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczeniom, dochodzenie ich ochrony przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi, w tym w ramach litygacji strategicznych podejmowanych w interesie publicznym.

Dotacje w 2021

Fundacja Akceptacja, Poznań
Prowadzenie grupy wsparcia dla dziewcząt. 22 600 zł

Fundacja Animus, Złotoryja
Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, grupa wsparcia dla młodych kobiet, punkt interwencyjno-konsultacyjny. 30 000 zł

Fundacja Damy Radę, Gdańsk
Produkcja filmu dokumentalnego „O tym się nie mówi” o kobietach, którym odmówiono wykonania zabiegu aborcji: promocja zbiórki, organizacja wydarzeń łączących środowiska medyczne i aktywistyczne. 33 000 zł

Fundacja „LEXPERTS”, Poznań
Pomoc prawna dla kobiet z Poznania i Płocka represjonowanych za udział w protestach w obronie praw kobiet. 30 000 zł

Fundacja Nie Tylko Matka Polka, Toruń
Pomoc psychologiczna i prawna dla kobiet zatrzymywanych i poszkodowanych podczas protestów, udział w procedurach sądowych i interwencyjnych. 18 500 zł

Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, Gdańsk
Wsparcie dla kobiet z kilkunastu miejscowości w województwie pomorskim: bezpłatne badania prenatalne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, materiały edukacyjne dotyczące ciąży, praw kobiet w ciąży oraz informacje o możliwości uzyskania pomocy medycznej w przypadku wykrycia wad płodu. 29 600 zł

Dotacje w 2020

Fundacja Akceptacja, Poznań
Wsparcie dla kobiet i osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup wsparcia, udzielanie pierwszej pomocy przedszpitalnej, pomoc osobom w kryzysie bezdomności i społeczności romskiej. 49 000 zł

Fundacja Klimat i Emocje, Gdańsk
Dostarczanie wiedzy i świadczenie pomocy psychologicznej osobom wykluczonym transportowo i socjoekonomicznie oraz aktywistom społecznym; prowadzenie grupy wsparcia i konsultacji indywidualnych dla kobiet. 17 000 zł

Fundacja Preludium, Poznań
Wsparcie psychologiczne, siostrzana grupa wsparcia dla aktywistek (online), webinaria  związane z tematyką odporności psychicznej, przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu, a także na tematy związane z prawami reprodukcyjnymi. 25 000 zł

Fundacja Równość org.pl, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wzmacnianie kobiet i osób LGBTQIA w południowo-wschodniej Polsce, zwłaszcza poza dużymi miastami. 20 000 zł

Fundacja #SayStop, Warszawa
Pomoc prawna, wsparcie psychologicznie, infolinia dla ofiar mobbingu i molestowania seksualnego w wojsku i służbach mundurowych, stacjonarne interwencyjne pogotowie psychologiczne, treningi samoobrony, spotkania integracyjne, spotkania grup wsparcia. 30 00 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia. 43 000 zł

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Łódź
Porady prawne, szkolenia z bezpieczeństwa, superwizje dla aktywistek, wsparcie psychologiczne dla kobiet oraz osób LGBT+, interwencje kryzysowe, wsparcie dla dzieci i rodziców, sieciowanie, wsparcie, wymiana doświadczeń. 30 000

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Człowieka „Wśród Równych”, Starogard Gdański
Punkt pomocy psychologicznej dla kobiet z powiatu starogardzkiego i tczewskiego – diagnostyka i terapia, wdrożenie indywidualnych programów wsparcia, konsultacje, diagnozy psychologiczne, grupy wsparcia. 16 000

Agnieszka Zowczak
Alina Wasilewska
Aleksandra Żegota

tel. 22 536 02 09

[email protected]