Programy zakończone

Kolorowa Akademia

Program finansowany ze środków Commercial Union, Fundacji Agory i Funduszu Małgorzaty Szejnert (Fundusz M), a w pierwszych latach działania także ze środków Fundacji Batorego.

Celem programu prowadzonego w latach 2003-2012 było wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. W ramach programu przekazywaliśmy dotacje organizacjom pozarządowym na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych.

Od 2008 roku wspieraliśmy organizacje, które w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystywały techniki sztuk scenicznych. Oprócz dotacji oferowaliśmy pomoc merytoryczną w postaci szkoleń i konsultacji przygotowanych i prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.