Programy zakończone

Wschód – Wschód

Celem programu działającego w ramach powołanego w 1991 roku przez Instytut Społeczeństwa Otwartego (OSI) regionalnego programu East East Beyond Borders  było wspieranie międzynarodowej współpracy na rzecz wprowadzania i utrwalania przemian demokratycznych, budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań problemów społecznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Program funkcjonował w Polsce w latach 1991-2012.

W ramach programu wspieraliśmy międzynarodowe projekty realizowane przez polskie organizacje i instytucje we współpracy z partnerskimi organizacjami z innych krajów regionu oraz finansowaliśmy koszty podróży osób z Polski, zaproszonych do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w innych krajach regionu.

Podsumowanie „Program Wschód-Wschód: Partnerstwo Ponad Granicami„.