Programy zakończone

Wschód – Wschód
Celem programu działającego w ramach powołanego w 1991 roku przez Instytut Społeczeństwa Otwartego (OSI) regionalnego programu East East Beyond Borders  było wspieranie międzynarodowej współpracy na rzecz wprowadzania i utrwalania przemian demokratycznych, budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań problemów społecznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Program funkcjonował w Polsce w latach 1991 – 2012.
W ramach programu wspieraliśmy międzynarodowe projekty realizowane przez polskie organizacje i instytucje we współpracy z partnerskimi organizacjami z innych krajów regionu oraz finansowaliśmy koszty podróży osób z Polski, zaproszonych do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w innych krajach regionu.
Więcej informacji o programie na stronie Open Society Foundations. Pytania o możliwość ubiegania się o wsparcie, należy kierować do Merrill Sovner, wicedyrektor Programu w Nowym Jorku: msovner@sorosny.org