Programy zakończone

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej

Program finansowany był ze środków Fundacji Forda.

Celem programu Inicjatywy Obywatelskie, zaplanowanego na lata 2003-2009, było wspieranie przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie.

Współpracowaliśmy z białoruskim i ukraińskim organizacjami zainteresowanymi pobudzaniem i wspieraniem lokalnych inicjatyw obywatelskich, budową partnerstwa organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi, a także prowadzeniem działań z zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej. Poza dotacjami, organizacje otrzymały od nas możliwość udziału w wizytach studyjnych, spotkaniach i szkoleniach organizowanych na Białorusi, Ukrainie, w Polsce i w innych krajach.

Przekazywaliśmy dotacje w ramach dwóch ścieżek:

  • Regionalne organizacje partnerskie – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji wyłonionych w latach 2004-2006 w otwartych konkursach
  • Edukacja obywatelska i europejska – dotacje na projekty dotyczące edukacji obywatelskiej i europejskiej

Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w sprawozdaniach rocznych Fundacji.