Programy zakończone

Instytucje Obywatelskie
Celem programu było zwiększanie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz wzmacnianie roli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa.
W ramach programu prowadziliśmy dwa konkursy dotacyjne:
  • Dotacje instytucjonalne – dotacje na długofalowe działania programowe, wzmocnienie i rozwój instytucji obywatelskich
  • Obywatele w życiu publicznym – dotacje na inicjatywy służące angażowaniu obywateli i instytucji obywatelskich w sprawy publiczne
Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w sprawozdaniach rocznych Fundacji.