Programy zakończone

Instytucje Obywatelskie

Celem programu było zwiększanie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz wzmacnianie roli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa.

W ramach programu prowadziliśmy dwa konkursy dotacyjne:

  • Dotacje instytucjonalne – dotacje na długofalowe działania programowe, wzmocnienie i rozwój instytucji obywatelskich przyznane w roku 2008 i 2009
  • Obywatele w życiu publicznym – dotacje na inicjatywy służące angażowaniu obywateli i instytucji obywatelskich w sprawy publiczne.

Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w sprawozdaniach rocznych Fundacji.