Programy zakończone

Misja Ekspercka na wybory prezydenckie na Ukrainie w 2014 r.

Wraz z niemiecką organizacją European Exchange i mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX zorganizowaliśmy Międzynarodową Misję Ekspercką  na wybory prezydenckie na Ukrainie 25 maja 2014 roku. Zespół ekspertów z Hiszpanii, Polski oraz Rosji wspierał będzie swoją wiedzą i doświadczeniem ukraińskie organizacje pozarządowe prowadzące niezależny monitoring wyborów: Komitet Wyborców Ukrainy oraz Obywatelska Sieć OPORA.

Patronat nad Misją objęli: Janusz Onyszkiewicz (były minister obrony narodowej RP, poseł na Sejm RP oraz do Parlamentu Europejskiego) i Werner Schulz (były poseł do Bundestagu, deputowany do Parlamentu Europejskiego).
W swoich działaniach członkowie Misji skupili się przede wszystkim na:
  • analizie wpływu konfliktu w południowej i wschodniej Ukrainie na przebieg wyborów;
  • analizie roli mediów w kampanii wyborczej, szczególnie we wschodnich regionach Ukrainy;
  • monitoringu przebiegu kampanii wyborczej, szczególnie pod kątem przypadków wykorzystywania środków administracyjnych, przekupywania wyborców, sabotażu lub niewłaściwej pracy organów wyborczych i organów ścigania.

W ramach Misji działało w Kijowie Międzynarodowe Centrum Prasowe, którego zadaniem było dostarczanie obiektywnych i sprawdzonych informacji na temat kampanii wyborczej i wyborów.

Wyniki monitoringu wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2014 roku zostały przedstawione w Warszawie na spotkaniu Ukraina 2014. Wybory organizowanym w dniu 26 maja 2014.

Misja organizowana została w ramach Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów zrzeszającej 13 organizacji pozarządowych z państw UE, Partnerstwa Wschodniego i Rosji zajmujących się monitorowaniem wyborów. Misja finansowana została ze środków Komisji Europejskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Główne wnioski z monitoringu wyborów prezydenckich na Ukrainie 2014:
 
Komentarze ekspertów Misji: