Programy zakończone

Odpowiedzialne Państwo

Celem programu było zwiększenie przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocja idei otwartych odpowiedzialnych rządów.

Program działał na rzecz przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyk korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym, wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. Monitorowaliśmy i analizowaliśmy procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawialiśmy propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji.

Część działań prowadzonych w ramach programu Odpowiedzialne Państwo realizujemy nadal w forumIdei/Państwo prawa. Są to monitoring procesu stanowienia praw, ochrona prawna sygnalistów i Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych.

Projekty zakończone: