Programy zakończone

Memoria

Program zainicjowany i współfinansowany był przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.

Celem programu, realizowanego w latach 2007-2009, było zachęcenie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Dotowaliśmy międzynarodowe warsztaty wolontariackie, na których młodzi ludzie z Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy poznawali różne aspekty historii kultury pogranicznych regionów oraz zdobywali wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności w zakresie ochrony dóbr kultury. Oprócz dotacji, organizacje otrzymały możliwość udziału w seminariach służących wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu metod pracy.

Dzięki wsparciu Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, całoroczne warsztaty wolontariackie prowadziły od 2005 roku Fundacja Borussia i Fundacja Krzyżowa.

O praktycznych aspektach organizacji obozów wolontariackich można przeczytać w opublikowanej w ramach programu Memoria broszurze Nie tylko praca. Obozy wolontariackie w praktyce [PDF 11 MB].

Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w sprawozdaniach rocznych Fundacji.

Zobacz także: www.memoria.org.pl