Publikacje

cover
Jeśli wygra Biden: konsekwencje dla Polski
 • Piotr Buras
Prawdopodobne zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich 2020 roku w USA byłoby dobrą wiadomością dla Europy i Polski. Ale nawet jeśli pójdą za tym dążenia do zawarcia nowego partnerstwa transatlantyckiego, odbudowa tego sojuszu oznaczać będzie szereg trudnych decyzji.
program: forumIdei
cover
Wybory prezydenckie 2020. Kontekst społeczny i polityczny
 • Andrzej Rychard
 • i inni
Nie można wysoką mobilizacją „nadrobić” istotnych braków kampanii. O problemie legitymizacji pisze Andrzej Rychard. Według Jacka Hamana zagrożenia związane ze wzrostem liczby zachorowań w przypadku przeprowadzenia wyborów w pierwotnym planowanym terminie były znacznie przesadzone.
cover
Wybory prezydenckie 2020. Kontekst prawny
 • Anna Rakowska-Trela
Przebieg procedury wyboru Prezydenta RP w 2020 r. zarówno w odniesieniu do głosowania, które ostatecznie nie odbyło się 10 maja, jak i do elekcji, która została przeprowadzona w czerwcu i lipcu 2020 roku, pozostaje w sprzeczności ze standardami wolnych, demokratycznych wyborów.
program: forumIdei
cover
The EU mechanism for defending the rule of law
 • Piotr Buras
 • i inni
The discussion about new mechanisms for defending the rule of law in the European Union is entering its decisive stage. However, the scale of the newly-announced report by the European Commission on the state of the rule of law in the EU is not commensurate with the size of the problem.
program: forumIdei
cover
Bułgaria: jak zawłaszczyć państwo i zyskać przychylność Brukseli?
 • Spasimir Domaradzki
W Bułgarii deficyt praworządności wynika nie tyle z ambicji władz do przeprowadzenia antyliberalnej rewolucji (jak choćby na Węgrzech), ile z pragmatyzmu elit skupionych na „porwaniu państwa”. Wyzwaniem dla UE jest to, że faktyczne łamanie wartości europejskich odbywa się tam pod hasłami proeuropejskimi.
program: forumIdei
cover
Tarcze Antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Hubert Izdebski
Ustawodawstwo wydawane w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 i jej skutkom wywarło zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego - pisze prof. Hubert Izdebski. To pierwsza analiza z cyklu "Tarcze Antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?".
cover
Niemcy – Polska: sąsiedztwo prowincjonalne
 • Piotr Buras
Stan stosunków polsko-niemieckich pozostaje poniżej poziomu niegdysiejszych ambicji budowy partnerstwa będącego źródłem impulsów dla rozwoju Europy. W bliskiej przyszłości spodziewać się można nie tyle rozbratu między Polską a Niemcami, ile dalszej prowincjonalizacji stosunków.
program: forumIdei
cover
Na ostatniej prostej: unijny mechanizm ochrony rządów prawa
 • Piotr Buras
 • i inni
Dyskusja o nowych mechanizmach ochrony praworządności w Unii Europejskiej wkracza w decydującą fazę. Jednak ani właśnie ogłoszony raport Komisji Europejskiej o stanie rządów prawa w UE, ani też aktualna wersja projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości wypłaty środków unijnych nie są adekwatne do skali problemu.
program: forumIdei
cover
Epidemia nierówności w edukacji
 • Paweł Marczewski
Paweł Marczewski pisze o tym, jak pandemia zaostrza strukturalne problemy polskiej oświaty - pogłębia nierówności między uczniami z różnych środowisk, przyspiesza odpływ wykwalifikowanych specjalistów z zawodu nauczycielskiego i pogarsza jakość nauczania.
program: forumIdei
cover
Sukces czy porażka zdalnego nauczania?
 • Marta Zahorska
Czego dowiedzieliśmy się o kondycji polskiego systemu edukacji i jakie piętno odcisnęła na nim epidemia? Szukając odpowiedzi na te pytania Marta Zahorska przeanalizowała dziewięć ogólnopolskich badań nad warunkami zdalnej edukacji w Polsce prowadzonych między kwietniem a lipcem 2020.
program: forumIdei
cover
Służba cywilna dziś i jutro
 • Robert Sobiech
 • i inni
Robert Sobiech i Jacek Kozłowski wskazują na najistotniejsze wyzwania, przed którymi stoi służba cywilna w Polsce oraz przedstawiają propozycję reformy całej administracji rządowej.
program: forumIdei
cover
Bojkot majowych wyborów prezydenckich i jego uzasadnienia
 • Jacek Raciborski
Wezwania opozycji do bojkotu wyborów korespondencyjnych miały bardzo dobre uzasadnienia, zarówno etyczne jak i prawno-polityczne - pisze prof. Jacek Raciborski w najnowszym komentarzu dla forumIdei.
program: forumIdei
cover
Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Opracowanie przygotowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”.
program: forumIdei
cover
Epidemia nieufności. Zaufanie społeczne w czasie kryzysu zdrowotnego
 • Paweł Marczewski
Jak poziom zaufania społecznego w Polsce przełożył się na zachowania obywateli w czasie pandemii? Jak sama pandemia wpłynęła na zaufanie społeczne? Czy wychodząc z kryzysu popadniemy w błędne koło nieufności? Paweł Marczewski analizuje wyniki badań zaufania społecznego w stanie pandemii.
program: forumIdei
cover
Pieniądze za praworządność: czy na pewno?
 • Szymon Ananicz
Przyjmując plan budżetu UE na lata 2021-2027 oraz program odbudowy po kryzysie COVID-19, rządy państw członkowskich po raz pierwszy zdecydowały, że wypłaty powinny być uzależnione od przestrzegania zasad praworządności.
cover
Format 17+1: mniej niż suma części
 • Alicja Bachulska
Zaangażowanie Polski we współpracę z Chinami w ramach formatu 17+1 (międzynarodowej inicjatywy władz w Pekinie mającej na celu usprawnienie współpracy politycznej i gospodarczej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej) nie spełniło nadziei pokładanych w tym projekcie.