Programy zakończone

Koalicje Obywatelskie

Program zainicjowany i współfinansowany przez Fundację Charlesa Stewarta Motta.

Celem programu było wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych działających w jednym z krajów wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), które angażując w swoje działania szersze grupy obywateli, podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych.

Dotacje przyznawane były w ramach dwu konkursów ogłoszonych we wszystkich czterech krajach w 2008 i 2010 roku oraz w dodatkowym konkursie adresowanym do grupy imiennie zaproszonych organizacji, zorganizowanym w 2011 roku. Koalicje – formalne lub nieformalne – mogły otrzymać dotacje w wysokości do 15 tys. euro rocznie, na okres od roku do trzech lat. Przedłużenie finansowania na kolejne lata było uwarunkowane przyjęciem sprawozdania rocznego i planów działania na następny rok.

Przekazywaliśmy dotacje instytucjonalne przeznaczone na: wzmocnienie zasobów i potencjału organizacyjnego koalicji, zwiększenie profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowę ich wiarygodności w środowisku pozarządowym wobec sektora publicznego i opinii publicznej, a także zwiększenie roli i udziału organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim.

Dotacje przyznawane były w ramach dwu konkursów ogłoszonych we wszystkich czterech krajach w 2008 i 2010 roku oraz w dodatkowym konkursie  adresowanym do grupy imiennie zaproszonych organizacji, zorganizowanym w  2011 roku. Koalicje – formalne lub nieformalne – mogły otrzymać dotacje w wysokości do 15 tys. euro rocznie, na okres od roku do trzech lat.  Przedłużenie finansowania na kolejne lata było uwarunkowane przyjęciem sprawozdania rocznego i planów działania na następny rok.

Wnioski złożyło ponad 100 koalicji. Wsparcie instytucjonalne otrzymały 23 koalicje (7 z Czech, 6 ze Słowacji, 5 z Węgier i 5 z Polski) na kwotę 4 mln zł.