News
see all
Publications
cover
Obajtekgate czy już Obajtekland?
 • Grzegorz Makowski

Afera Obajtka okazuje skalę patologii życia publicznego nie tylko w wymiarze majątkowym, związanym bezpośrednio z osobą prezesa Orlenu, ale przede wszystkim z perspektywy skali powiązań polityczno-biznesowych, które przedstawia, oraz zaniechań instytucji odpowiedzialnych za dbanie o jakość życia publicznego.

cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Jarosław Gwizdak
 • and others

Analiza wpływu ustawodawstwa antykryzysowego okresu pandemii na wymiar sprawiedliwości oraz możliwość realizacji praw i swobód obywatelskich.

program: forumIdei
cover
Rosja jest przyjaciółką, lecz większą przyjaciółką jest demokracja
 • Piotr Rudkouski
 • and others

Analiza systemu wartości, z jakim Białorusini wkroczyli na drogę walki o demokrację oraz tego, w jaki sposób ta walka wpływa na dalszą ewolucję ich aksjologii i tożsamości narodowej.

program: forumIdei
cover
Język rewolucji

Przedstawiamy zbiór komentarzy socjolożek i socjologów, literaturoznawczyń i literaturoznawców, badaczek i badaczy kultury współczesnej oraz artystek i artystów na temat języka protestów z pierwszymi próbami ich interpretacji.

program: forumIdei
cover
Polska i Trójmorze po Trumpie: szansa na nowe otwarcie?
 • Adam Balcer

Adam Balcer o szansach i wyzwaniach, jakie dla inicjatywy Trójmorza oznacza zmiana administracji prezydenckiej w USA.

program: forumIdei
cover
ArkA nr 58
program: Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom
cover
O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020
 • Przemysław Czapliński

Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepis antyaborcyjne.

program: forumIdei
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?
 • Dawid Sześciło
 • and others

W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podzielono według podziału samorządów na „nasze” i „wasze”, a najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów.

program: forumIdei
cover
Czy jesteśmy dobrymi przodkami?
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska

Napięcia między młodszymi i starszymi pokoleniami mają źródła strukturalne i będą tylko rosnąć. Potrzebujemy nowego, opartego na solidaryzmie kontraktu międzypokoleniowego.

cover
Polish Legislation during the Pandemic vs. Corruption
 • Grzegorz Makowski
 • and others
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału
 • Jarosław Flis
 • and others

Autorzy poddali analizie podział środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z analizy wynika, że podczas gdy średnia wysokość dotacji dla całego kraju to 83 zł na mieszkańca, to w gminach kierowanych przez włodarzy z PiS średnia dotacja wynosi 250 zł, zaś w gminach kierowanych przez włodarzy z bloku senackiego jest 10-krotnie niższa.

program: forumIdei
cover
Defence of the Rule of Law after the European Union Summit: Compromise and What Next
 • Piotr Buras
 • and others

The compromise made at the European Union summit in December 2020 does not end the battle to protect the rule of law in the EU. We present possible further initiatives for EU institutions, civil society organisations, European parties and member states.

cover
Obrona rządów prawa po szczycie Unii Europejskiej: kompromis i co dalej
 • Piotr Buras
 • and others

Kompromis zawarty podczas szczytu Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku nie kończy batalii o ochronę rządów prawa w UE. Przedstawiamy możliwości dalszych działań dla instytucji unijnych, organizacji społecznych, partii europejskich i państw członkowskich.

cover
Białoruskojęzyczni – na fali i bez kompleksów
 • Wincuk Wiaczorka

Wincuk Wiaczorka o odrodzeniu się języka białoruskiego podczas rewolucji 2020 roku i o tym, dlaczego „Mury” lepiej się śpiewa po białorusku niż po rosyjsku, o nowej heraldyce białoruskich społeczności dzielnicowych, o wykładach podwórkowych i o tym, że „bez języka białoruskiego nie masz ani brandu, ani trendu!”.

program: forumIdei
cover
Zamykające się okno możliwości: Polska i nowa koncepcja strategiczna NATO
 • Marek Madej

Dojrzewa nowa koncepcja strategiczna NATO. Kończy się okres, w którym kontekst geopolityczny służył kluczowemu dla Polski wzmacnianiu wschodniej flanki. Czego powinniśmy się spodziewać, a o co starać?

program: forumIdei
cover
Laying the groundwork for “grand corruption”
 • Grzegorz Makowski

Due to the degradation of the separation of powers and of the rule of law in Poland the risk of corruption increases. In the study we describe in detail the causes of this threat and present the way out.

program: forumIdei
cover
Polityka i pandemia Czas sprawdzania (testowania) i rozliczania władzy
 • Krystyna Skarżyńska

Psychologiczno-społeczna analiza percepcji, emocji i postaw Polaków wobec dwóch powiązanych w społecznej świadomości zjawisk – procesów politycznych i pandemii COVID-19.

program: forumIdei
cover
Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych
 • Grzegorz Makowski
 • and others

Publikacja przygotowana w ramach projektu „Pakty uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II”, finansowanego przez Komisję Europejską

cover
Spór o weto i pięć mitów propagandy rządowej
 • Piotr Buras
 • and others

Obalamy pięć głównych mitów rozpowszechnianych przez polityków PiS w sporze o unijny budżet i mechanizm jego warunkowości.

program: forumIdei
cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Grzegorz Makowski
 • and others

Tak zwane “tarcze antykryzysowe” podnoszą też ryzyko korupcji. Jest ono związane m.in. wynikającym z nich ograniczaniem dostępu do informacji publicznej, wyłączaniem odpowiedzialności karnej polityków i urzędników i dalszym osłabieniem administracji publicznej.

program: forumIdei
see the catalog in English
Support democracy with us

Join us to build an open, democratic society – a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.

Donate now and help us support initiatives for democracy and rule of law in Poland.
We wish to express our thanks to all our Donors – your generosity enables us to help others.

You may support our Foundation by donating money to bank accounts listed below:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
Swift: CITIPLPX

donate