News
see all
Publications
cover
Po eskalacji w Donbasie: wnioski na następny kryzys
 • Szymon Ananicz

Analiza poświęcona kwietniowej eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i wnioskom, jakie z tego kryzysu powinien wyciągnąć Zachód

program: forumIdei
cover
Herstoria. Kobiety Białorusi jako podmiot polityczny
 • Aksana Łuckaja

Analiza sytuacji kobiet w Białorusi i ich roli w protestach 2020 roku.

program: forumIdei
cover
Samorząd w Polskim Ładzie: zapomniany czy celowo pominięty?
 • Dawid Sześciło

Autor przekonuje w analizie, że samorząd po Polskim Ładzie można będzie opisać jako agenta administracji rządowej uzależnionego w większości od uznaniowych transferów finansowych z budżetu centralnego i pozbawionego kluczowych instrumentów realizowania samodzielnej polityki przykrojonej do lokalnych czy regionalnych potrzeb.

program: forumIdei
cover
Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości
 • Michał Boni

Raport o czynnikach kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polek i Polaków

program: forumIdei
cover
The Central Government Fund for Local Investments III – patterns taking hold
 • Jarosław Flis
 • and others
program: forumIdei
cover
Central Government Fund for Local Investments: a needs-based or a politics-based scheme?
 • Dawid Sześciło
 • and others

In the allocation of funds from the Central Government Fund for Local Investments (CGFLI), the local authority’s political affiliation seems to have been more important its real financial or investment needs. The CGFLI was particularly generous to local authorities in Prime Minister Mateusz Morawiecki’s constituency, it finds.

program: forumIdei
cover
Język protestu i nowe trendy w społeczeństwie białoruskim w latach 2020–2021
 • Wolha Dawydzik

Analiza symboliki białoruskich protestów 2020 roku.

program: forumIdei
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III – utrwalane wzory
 • Paweł Swianiewicz
 • and others

Opracowanie jest uzupełnieniem wcześniejszego, poświęconego sposobowi dystrybucji środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały rozdysponowane w grudniu 2020 roku.

program: forumIdei
cover
Nowy rozdział. Transformacja Unii Europejskiej a Polska
 • Piotr Buras
 • and others

Unia Europejska weszła w fazę głębokiej transformacji. Zmianie ulegają jej mechanizmy polityczne i instytucjonalne, funkcjonowanie
rynku wewnętrznego oraz strategia na arenie globalnej. Raport o nowym rozdziale w integracji UE.

cover
Obajtekgate czy już Obajtekland?
 • Grzegorz Makowski

Afera Obajtka okazuje skalę patologii życia publicznego nie tylko w wymiarze majątkowym, związanym bezpośrednio z osobą prezesa Orlenu, ale przede wszystkim z perspektywy skali powiązań polityczno-biznesowych, które przedstawia, oraz zaniechań instytucji odpowiedzialnych za dbanie o jakość życia publicznego.

program: forumIdei
cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Jarosław Gwizdak
 • and others

Analiza wpływu ustawodawstwa antykryzysowego okresu pandemii na wymiar sprawiedliwości oraz możliwość realizacji praw i swobód obywatelskich.

program: forumIdei
cover
Rosja jest przyjaciółką, lecz większą przyjaciółką jest demokracja
 • Piotr Rudkouski
 • and others

Analiza systemu wartości, z jakim Białorusini wkroczyli na drogę walki o demokrację oraz tego, w jaki sposób ta walka wpływa na dalszą ewolucję ich aksjologii i tożsamości narodowej.

program: forumIdei
cover
Język rewolucji

Przedstawiamy zbiór komentarzy socjolożek i socjologów, literaturoznawczyń i literaturoznawców, badaczek i badaczy kultury współczesnej oraz artystek i artystów na temat języka protestów z pierwszymi próbami ich interpretacji.

program: forumIdei
cover
Polska i Trójmorze po Trumpie: szansa na nowe otwarcie?
 • Adam Balcer

Adam Balcer o szansach i wyzwaniach, jakie dla inicjatywy Trójmorza oznacza zmiana administracji prezydenckiej w USA.

program: forumIdei
cover
ArkA nr 58
program: Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom
cover
O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020
 • Przemysław Czapliński

Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepis antyaborcyjne.

program: forumIdei
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?
 • Dawid Sześciło
 • and others

W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podzielono według podziału samorządów na „nasze” i „wasze”, a najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów.

program: forumIdei
cover
Czy jesteśmy dobrymi przodkami?
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska

Napięcia między młodszymi i starszymi pokoleniami mają źródła strukturalne i będą tylko rosnąć. Potrzebujemy nowego, opartego na solidaryzmie kontraktu międzypokoleniowego.

cover
Polish Legislation during the Pandemic vs. Corruption
 • Grzegorz Makowski
 • and others
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału
 • Jarosław Flis
 • and others

Autorzy poddali analizie podział środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z analizy wynika, że podczas gdy średnia wysokość dotacji dla całego kraju to 83 zł na mieszkańca, to w gminach kierowanych przez włodarzy z PiS średnia dotacja wynosi 250 zł, zaś w gminach kierowanych przez włodarzy z bloku senackiego jest 10-krotnie niższa.

program: forumIdei
see the catalog in English
Support democracy with us

Join us to build an open, democratic society – a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.

Donate now and help us support initiatives for democracy and rule of law in Poland.
We wish to express our thanks to all our Donors – your generosity enables us to help others.

You may support our Foundation by donating money to bank accounts listed below:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
Swift: CITIPLPX

donate