Publications
cover
Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce po 2014 roku
 • Paweł Swianiewicz
 • and others

Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Jak na obecne budżety samorządowe może wpłynąć nadchodzący kryzys? Jakie formy wsparcia pomogłyby władzom lokalnym sprostać temu wyzwaniu? Autorzy odpowiadają na te pytanie w oparciu o obiektywne wskaźniki wyliczane na podstawie danych z lat 2014-2019.

program: forumIdei
cover
Czego dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?
 • Dawid Sześciło
 • and others

Do 30 lipca wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) muszą sporządzić raporty o stanie gminy. Eksperci Fundacji Batorego przeanalizowali sto ubiegłorocznych raportów i podpowiadają samorządowcom, jakich błędów unikać, a jakie pomysły warto powtórzyć, aby raport był dokumentem interesującym dla mieszkańców.

program: forumIdei
cover
Jeśli wybory będą w maju…
 • Jacek Haman

Instytucja głosowania korespondencyjnego jest dobrze znana także w innych krajach. Czy zatem słuszne są obawy, że nie sprawdzi się ona w Polsce w wyborach prezydenckich w maju 2020 roku? Komentarz Jacka Hamana.

program: forumIdei
cover
Co zrobić, żeby wybory były demokratyczne i bezpieczne – Stanowisko

Publikujemy Stanowisko Zespołu Ekspertów Wyborczych w sprawie wyborów korespondencyjnych.

program: forumIdei
cover
Instytucje samorządowe w okresie SARS CoV-2: praca zdalna i wsparcie społeczności lokalnej
 • Agnieszka Krzyżak
 • and others

Zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 wymusiło poszukiwanie nowych rozwiązań działania samorządów, dotyczących m.in. obiegu korespondencji w urzędach, organizacji pracy zdalnej oraz zapewnienia wsparcia społeczności lokalnej. Publikujemy analizę prawną oraz przykładowe procedury, jakie można wprowadzić w urzędzie autorstwa Agnieszki Krzyżak oraz Pawła Litwińskiego.

program: forumIdei
cover
Opinia prawna w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych mieszkańców
 • Tomasz Zalasiński

Opinia prawna w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych mieszkańców.

program: forumIdei
cover
Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego dotyczące rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia. Według członków Zespołu pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, a także dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego zgromadzonego do 2015 r.

program: forumIdei
cover
Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów
 • Marcin Waszak

Analiza sytuacji sygnalistów Polsce.

program: forumIdei
cover
Społeczeństwo wobec epidemii. Raport z badania
 • Krystyna Skarżyńska
 • and others

Jak Polacy radzą sobie z epidemią? Czy jesteśmy gotowi na drastyczną zmianę trybu życia? Czy akceptujemy ograniczenia nakładane przez władzę? Publikujemy raport z badań przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską i dr Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

program: forumIdei
cover
Przekleństwo braku koordynacji
 • Stanisława Golinowska

Analiza kontekstów i warunków opanowania globalnego kryzysu zdrowotnego. Prof. Stanisława Golinowska dowodzi, że globalny charakter zagrożenia wymaga koordynacji działań na płaszczyźnie międzynarodowej. Integracja europejska jest warunkiem zarówno opanowania kryzysu zdrowotnego, jak i jego skutków gospodarczych.

cover
Głosowanie korespondencyjne – wzory i ostrzeżenia z Bawarii
 • Jarosław Flis
 • and others

Wszystko wskazuje na to, że w Bawarii nastąpił wyjątkowy w porównaniu z innymi landami wzrost liczby zachorowań. O znaczeniu bawarskich wyborów dla tempa zachorowań oraz wpływie epidemii na niemiecką politykę – piszą w analizie dla Fundacji Batorego dr hab. Jarosław Flis oraz dr hab. Kamil Marcinkiewicz.

program: forumIdei
cover
Stanowisko w sprawie wyborów korespondencyjnych

Stanowisko Zespołów Ekspertów Prawnych i Wyborczych Fundacji Batorego w sprawie wyborów korespondencyjnych.

program: forumIdei
cover
Czy władze samorządowe mogą – zgodnie z prawem – odmówić organizacji wyborów?
 • Hubert Izdebski

Coraz więcej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast deklaruje, że nie zorganizuje wyborów prezydenckich 10 maja. Samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym, przekonuje prof. Hubert Izdebski w ekspertyzie prawnej.

program: forumIdei
cover
Stanowisko ZEP w sprawie rozwiązania problemu Izby Sądu Najwyższego

W izbie Sądu Najwyższego, która będzie rozstrzygać o ważności wyborów zasiadają osoby powołane na stanowiska sędziów w sposób wadliwy. Zespół Ekspertów Prawnych apeluje o stworzenie gwarancji prawnych, by prawidłowość oceny ważności wyborów prezydenckich w 2020 r. przez tę izbę Sądu Najwyższego nie budziła wątpliwości.

program: forumIdei
cover
Przetrwać razem, za wszelką cenę. Tylko jak?
 • Edwin Bendyk
 • and others

Rządy we wszystkich krajach dotkniętych pandemią obok walki z koronawirusem koncentrują się na ratowaniu gospodarki przed zapaścią. Podobnie jednak jak w przypadku pandemii nie ma jednej metody, tylko trzeba stosować pakiet rozwiązań, tak samo interwencja ekonomiczna musi polegać nie tylko zapewnieniu płynności, ale także indywidualnych dochodów oraz dostępu do usług społecznych

program: forumIdei
cover
Czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów podczas stanu epidemii? Opinia prawna
 • Piotr Uziębło

Czy podczas ogłoszonego w Polsce stanu epidemii jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich zgodnie ze standardami organizacji wyborów w państwie demokratycznym wyznaczonymi przez Konstytucję RP, a także przez akty prawa międzynarodowego? Opinia prawna Piotra Uziębły.

program: forumIdei
cover
Apel Zespołu Ekspertów Wyborczych o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP

Apel Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP.

program: forumIdei
cover
Koronawirus a wybory prezydenckie. Czym grozi głosowanie podczas epidemii?
 • Bartłomiej Michalak

Analiza potencjalnych skutków przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 podczas epidemii koronawirusa.

program: forumIdei
cover
Koronne argumenty – termin wyborów prezydenckich 2020
 • Jarosław Flis

Przedstawiamy najważniejsze argumenty dlaczego termin wyborów prezydenckich w 2020 roku powinien być przesunięty.

program: forumIdei
cover
Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce w latach 2014-2018
 • Paweł Swianiewicz
 • and others

Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Autorzy odpowiadają na to pytanie w oparciu o obiektywne wskaźniki wyliczane na podstawie danych z lat 2014-2018. Uzupełniona o dane z 2019 roku wersja raportu zostanie opublikowana w maju 2020.

program: forumIdei
see catalogue
Support democracy with us

Join us to build an open, democratic society – a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.

Donate now and help us support initiatives for democracy and rule of law in Poland.
We wish to express our thanks to all our Donors – your generosity enables us to help others.

You may support our Foundation by donating money to bank accounts listed below:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
GBP: PL 44 1030 1016 0000 0000 6145 0084
Swift: CITIPLPX

donate