cover
07.11.2023
forumIdei

Proces legislacyjny – jak uzdrowić chore dziecko demokracji. Komentarz

  • Krzysztof Izdebski

Komentarz o społecznych propozycjach naprawy procesu legislacyjnego

System tworzenia prawa w Polsce, poza pewnymi wyjątkami, jest oceniany krytycznie. Cechują go zbyt duże tempo prac, brak przejrzystości czy wreszcie daleko idące ograniczenia w prowadzeniu efektywnych konsultacji publicznych, co czyni go nieodpornym na niską jakość przepisów i nadużycia ze strony różnych grup interesów. Od wielu lat środowiska pozarządowe, takie jak działające przy Fundacji im. Stefana Batorego Obywatelskie Forum Legislacji, wskazują nie tylko na konkretne wyzwania, ale starają się również przedstawiać konstruktywne propozycje. Potrzebna jest jedynie wola polityczna, aby te postulowane zmiany wprowadzić.