20 maja 2024
forumIdei
Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A || online
godz. 9:00-17:00

Wraz z Fundacją Odpowiedzialna Polityka, Komitetem Obrony Demokracji, Siecią Obywatelską Watchdog Polska oraz mamprawowiedzieć.pl zapraszamy na debatę o proponowanych przez organizacje społeczne zmianach w systemie wyborczym, mających za cel budowę wiary w uczciwość wyborów, wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie oraz usprawnienie procedur.

 • demokracja
 • wybory

Równe i powszechne wybory są naczelną zasadą ustrojową demokratycznego państwa prawa. Świadomość tego mają sami obywatele i obywatelki, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych tłumnie ruszyli do lokali wyborczych. W interesie państwa jest to, by wybory cieszyły się zaufaniem społecznym i by faktycznie opierały się na zasadach powszechności i równości. Wychodząc naprzeciw potrzebie zagwarantowania tych wartości oraz utrzymania zainteresowania i zaangażowania obywatelskiego organizacje społeczne widzą konieczność wprowadzenia systemowych zmian w zakresie regulacji procesu wyborczego.

Proponowane przez organizacje społeczne najpilniejsze i najważniejsze zmiany mają za cel budowę wiary w uczciwość wyborów, wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie oraz usprawnienie procedur. Kompleksowa reforma systemu wyborczego wymaga czasu, jednak debatę o jej zasadach należy podjąć jak najszybciej.

Do udziału w konferencji, która odbędzie się w formule okrągłego stołu, zapraszamy organizacje społeczne, członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz pracowników Krajowego Biura Wyborczego, przedstawicieli administracji państwowej, ekspertów oraz polityków.

Transmisja na żywo tłumaczona na polski język migowy #PJM będzie dostępna na profilu Fundacji Batorego na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube.

Otwarcie konferencji 

 • Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego
 • Róża Rzeplińska, Prezeska Stowarzyszenia 61, MamPrawoWiedziec.pl
 • Zofia Lutkiewicz, Prezeska Fundacji Odpowiedzialna Polityka
 • dr hab. Jacek Haman, Zespół Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego
 • Sylwester Marciniak, Sędzia NSA, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

9.45-10:45 Równość i dostępność wyborów

 • Wprowadzenie – dr Anna Materska-Sosnowska, Fundacja im. Stefana Batorego, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ryszard Balicki, członek Państwowej Komisji Wyborczej
 • dr hab. Magdalena Lesińska, Zastępczyni Dyrektora, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 • Mariusz Witczak, poseł na Sejm RP (Koalicja Obywatelska)

10.45-11.00 przerwa

11.00-12.00 Finansowanie kampanii wyborczej

 • Wprowadzenie – Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych
 • dr Tomasz Gąsior, Krajowe Biuro Wyborcze
 • Marcin Karpiński, senator RP (Nowa Lewica)
 • Martyna Regent, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Krzysztof Lorentz, Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW

12.00-12.45  przerwa

12.45-13.45 Administracja wyborcza

 • Wprowadzenie – dr Anna Frydrych-Depka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Odpowiedzialna Polityka
 • Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego
 • Wojciech Hermeliński, b. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
 • Stanisław Zakroczymski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Sejmu RP

13.45-14.00 przerwa

14.00-15.00 Dzień głosowania

 • Wprowadzenie – Michał Leśniak, Komitet Obrony Demokracji
 • Lech Gajzler, Dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów KWB
 • Zofia Lutkiewicz, Prezeska Fundacji Odpowiedzialna Polityka

15.00-15.15 przerwa

15.15-16:15 Mężowie zaufania i obserwatorzy

 • Wprowadzenie – Sylwester Oracz, Fundacja Odpowiedzialna Polityka
 • Łukasz Schreiber (tbc), poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)
 • dr hab. Konrad Składowski, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
 • Agnieszka Stańska-Jędrych, Komitet Obrony Demokracji

16:15 – 17:00 Podsumowanie

Prowadzenie: Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego.

Udział w debacie potwierdzili także: Piotr Chmiel (Departament Konsularny, MSZ), dr hab. Aldona Domańska (Katedra Prawa konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki), Kamila Grudniewska (kampania #mamwybór, Fundacja Edukacji i Aktywizacji Społecznej), Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka na Sejm RP (Nowa Lewica), dr hab. Bartłomiej Michalak (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK), Kacper Nowina-Konopka (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Biuro RPO), prof. dr hab. Jacek Raciborski (Zakład Socjologii Polityki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).