cover
20.06.2023
forumIdei

Odnowa samorządności: jak przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom?

10 najważniejszych propozycji dotyczących poprawy relacji centrum–władze samorządowe.

W naszym przekonaniu pierwszym krokiem do naprawy samorządu terytorialnego jest możliwie jak najszybsze przywrócenie równowagi w relacjach pomiędzy rządowym centrum a jednostkami samorządu terytorialnego. Niezbędny jest powrót do konstytucyjnych zasad samorządności wspólnot terytorialnych i pomocniczości, bo tylko sprawczy samorząd z demokratycznym mandatem może być partnerem i odpowiadać na oczekiwania obywateli i obywatelek.