cover
05.12.2023
forumIdei

Jak naprawić Sejm

  • Grażyna Kopińska

Propozycje reform instytucjonalnych Sejmu RP

Podstawowym zadaniem Sejmu jest tworzenie prawa. Od lat sposób wywiązywania się z tego zadania był zarówno przez teoretyków, jak i praktyków prawa, ale również przez organizacje partnerów społecznych i obywateli oceniany krytycznie, a ostatnio bardzo źle. Najważniejsze bolączki procesu tworzenia prawa w Sejmie to: nadmierny pośpiech, tzw. bajpasowanie ustaw rządowych, słabość projektów poselskich, brak konsultacji i nieujawniany lobbing. Analiza przedstawia konkretne propozycje rozwiązania tych i kilku mniej palących problemów.