cover
13.09.2023
forumIdei

Ocena odporności państwa na nadużycia władzy. Edycja 2023

  • Anna Materska-Sosnowska
  • Grzegorz Makowski
  • Krzysztof Izdebski
  • Paweł Marczewski

Raport stanowi ocenę tego, na ile kluczowe instytucje polskiego państwa (rząd i służba cywilna, sejm i senat, sądownictwo, prokuratura) oraz obywatele i organizacje społeczne potrafią zapobiegać i przeciwdziałać nadużyciom i korupcji, a także na ile one same są odporne na te przypadłości. Ocena powstała na bazie opinii panelu ekspertek i ekspertów obserwujących i analizujących życie publiczne – badaczy oraz praktyków z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i organizacji obywatelskich. Metodologia oceny jest wzorowana na koncepcji National Integrity Systems Transparency International, opracowanej na potrzeby analizowania jakości życia publicznego i przygotowywania rekomendacji w zakresie tworzenia polityk antykorupcyjnych. Raport ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa i polityków na obniżające się standardy funkcjonowania najważniejszych instytucji publicznych w Polsce i pobudzenie dyskusji o potrzebie wzmocnienia odporności państwa na korupcję i inne nadużycia władzy.