Donor Advised Funds

Olga Kersten-Matwin Fund

The Fund was established in 2021 with a donation from the family of Olga Kersten-Matwin, a psychologist and psychotherapist specializing in psychotherapeutic assistance for people with experience of trauma and post-traumatic stress, and support for those helping refugees and migrants from conflict zones. The Funds from 2021-2023 financed an annual award of PLN 30,000 to individuals, organizations and institutions working on behalf of people with experience of refugees and forced migration, especially children and young people. Ew. During the period of operation of the Funds, 6 people were awarded.

The Fund ended its operations in 2023.


About Olga Kersten-Matwin

M.Sc. Graduate from the Department of Psychology at University of Warsaw. Incredibly experienced psychologist and psychotherapist who would not be confined to a single therapeutic approach.

Her private practice was primarily devoted to women. Her own experience was  a pillar of her practice. Her openness and the bond of trust and security that she immediately created with her patients, made her a truly excellent therapist. She generously gave her time to those who needed it. She worked for 45 years, up until that last moment on July 23, 2020.

Olga was a heap of positive energy. We first met at the university in 1972. A mountain of black hair, her incredible smile, warmth and joy of life. She was like a magnet – everything she did was natural and sincere. She truly liked people and believed in the power of goodness. She was selfless, caring, and very gentle, but she understood that even close relationships needs space and will suffer from  greed. She was my extraordinary and wise friend.

Writing was her passion. She started writing for herself and her closest. She was a historian of her family, not only with facts and dates but with anecdotes, poems and dedications. She had projects for several books, but was given only enough time to publish one. Her book “Daughters and mothers: 9 ingredients of cordiality” published in 2014 by Warsaw University Press was written from her own experience and knowledge after years of working with women.   Hanna Samson, an eminent Polish therapist wrote in the introduction to the second edition of Olga’s book “this is an important book for women who do not want to be forever blaming their mothers, and also for those who want to wisely bring up their daughters to allow them freedom”. The copy of her book will be donated to every public library in Poland by her friends and family.

Olga could not walk by a person who was suffering or in need. She worked with people mistreated by their employers, people with dependencies, people suffering from PTSD, depression, and anxiety. She helped front-line workers involved in the recovery operations following the Swissair 111 crash at the shores of Nova Scotia in 1998. She created and led the first ever PTSD workshop for the guides of the Auschwitz-Birkenau concentration camp. The plight of refugees, and especially refugee-children, was very dear to her heart. She collaborated with refugee assistance groups, also in Poland, helping those helpers who still live the trauma of the people they were helping.

 

Iza Wierzbicka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholożka i psychoterapeutka z ogromną wiedzą i doświadczeniem, które zdobyła dzięki temu, że nie zamknęła się w jednym terapeutycznym obszarze.

Swoją prywatną praktykę poświęciła problemom kobiet. Mogła w niej wykorzystać swoje wszystkie doświadczenia, nie tylko zawodowe. Była znakomitą terapeutką, dzięki swojej otwartości na ludzi, zaufaniu jakie budziła i poczuciu bezpieczeństwa, które dawała zawsze mając czas dla swoich pacjentek/tów. Pracowała przez 45 lat, do ostatniego dnia, 23 lipca 2020 roku.

Olga była huraganem pozytywnej energii. Poznałyśmy się na studiach w 1972 roku. Burza czarnych włosów, niesamowity uśmiech, ciepłe spojrzenie i radość życia. Przyciągała jak magnes, bo wszystko co robiła było naturalne i szczere. Ona naprawdę lubiła ludzi i wierzyła w siłę dobra. Była bezinteresowna, troskliwa, bardzo delikatna. I rozumiała, że nawet bardzo bliskie relacje potrzebują przestrzeni i nie znoszą zachłanności. Była moją wspaniałą i mądrą przyjaciółką.

Jej pasją było pisanie, robiła to początkowo dla siebie i najbliższych. Była historiografką swojej rodziny, nie tylko w poważnym tonie, ale też w anegdotach, wierszach, dedykacjach. Ale miała też projekty na książki, z których jeden zdążyła zrealizować. W Polsce w 2014 roku ukazała się jej książka “Córki i matki. 9 składników serdeczności”, napisana na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy jaką miała po latach pracy terapeutycznej z kobietami. Hanna Samson we wstępie do książki napisała “To ważna książka dla kobiet, które nie chcą bez końca obwiniać swoich matek, a także dla tych, które chcą mądrze wspierać swoje dorosłe córki, pozwalając im na niezależność”. Staraniem bliskich i przyjaciół Olgi każda biblioteka publiczna w Polsce otrzyma dar w postaci jej książki.

Olga nie umiała przejść obojętnie obok człowieka poszkodowanego czy potrzebującego. Zajmowała się osobami skrzywdzonymi przez pracodawców, osobami z problemami uzależnień, ludźmi cierpiącymi na zespół stresu pourazowego (PTSD), m.in. ratownikami pracującymi na miejscu katastrofy lotniczej Swissair 111 w 1998 roku. Zainicjowała i prowadziła pierwszy warsztat o PTSD dla przewodników pracujących w obozie koncentracyjnym Auschwitz.  Los uchodźców, a szczególnie uchodźców-dzieci, był bardzo bliski jej sercu. Współpracowała z organizacjami zajmującymi się imigrantami, także w Polsce, by pomagać tym, którzy pomagają, będąc codziennie współuczestnikami dramatów swoich podopiecznych.
Iza Wierzbicka

[email protected]

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
Poland

IBAN: PL74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
SWIFT: CITIPLPX