Dotacje

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

W maju 2021 uruchomiliśmy Fundusz oferujący wsparcie lokalnym grupom nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej?

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was! Możecie  złożyć wniosek o dotację w wysokości do 1000 zł na działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Z dotacji sfinansować możecie np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

[Formularz wniosku]

Opiszcie co chcecie zrobić, jak i z kim. Wasz wniosek rozpatrzy komisja konkursowa złożona z innych aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek Fundacji Batorego. Jeśli otrzymacie dotację podpiszemy z Wami umowę dotacyjną i umówimy się na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: [email protected], tel. +48 22 526 02 00

Dotacje w 2021

Extinction Rebellion, Lublin
Organizacja strajku klimatycznego 24 września we Wrocławiu.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Organizacja w Bydgoszczy wydarzeń uświadamiających zagrożenie katastrofą klimatyczną (wykład, dyskusja, warsztaty artystyczne, marsz).
1 000 zł

Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Organizacja szkolenia dla aktywistów XR informującego o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i przygotowującego do bezpiecznego i efektywnego działania na rzecz jego ochrony.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Kraków
Organizacja w Krakowie wystawy plakatów “Martwa natura” znanych obrazów pozbawionych elementów roślinnych, zwierzęcych, a także ludzi.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Opole
Organizacja kampanii na rzecz wprowadzenia alarmu klimatycznego w Opolu.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Poznań
Organizacja cyklu spotkań i wykładów na temat katastrofy klimatycznej „Nie mamy dobrych wieści – i co z tym zrobić?”.
1 000 zł

Extinction Rebellion, Warszawa
Organizacja wystawy „Ostatnia scena” poświęconej katastrofie ekologicznej w Teatrze Studio w Warszawie w dniach 15 października – 4 listopada 2021 roku.
1 000 zł

Grupa Klimatyczny Projekt, Żyrardów
Organizacja w Żyrardowie happeningu o zagrożeniu dla środowiska pt: „Mniej drzew, więcej plastiku”.
1 000 zł

Grupa Robocza Sztuka, Łódź
Plansze z fotografiami, wykresami i hasłami przedstawiającymi konsekwencje zmian klimatycznych w Łodzi i okolicach.
1 000 zł

Kolektyw Klimatyczny Kopernik, Toruń
Kampania informacyjna na temat szkodliwości powstania zapory wodnej Siarzewie.
1 000 zł

Media i Komunikacja Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Produkcja materiału wideo „Być aktywistą” zachęcającego młode osoby do dołączenia do ruchu XR.
1 000 zł

Młodzieżowa Rada Miasta, Konin
Seans filmu „Można panikować” dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Koninie i dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Białystok
Organizacja strajku klimatycznego w Białymstoku 24 września 2021 roku.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Dolny Śląsk, Wrocław
Zjazd grup lokalnych MSK z województwa dolnośląskiego i Opola w dniach 17-18 lipca 2021 w okolicach Wrocławia.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Katowice
Warsztaty dla osób z MSK Wrocław i Katowice na temat procesów grupowych i realizacji projektów w dniach 30-31 października we Wrocławiu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Kraków
Wydanie tematycznego czasopisma (zina) na temat zmian klimatycznych.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Opole
Organizacja spotkania sieciującego dla osób działających w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym z całej Polski w Turawie koła Opola.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Opole
Prowadzenie działań informujących o katastrofie klimatycznej na ulicach Opola, ulotki, wlepki, promocja działań w mediach społecznościowych.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań
Zbieranie podpisów pod petycją dla edukacji klimatycznej w Poznaniu w czasie wakacyjnych akcji i wydarzeń.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań
Organizacja strajku klimatycznego w Poznaniu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Toruń
Działania rzecznicze w Toruniu, tak by priorytetem działań władz miasta stało się przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz działania edukacyjne wśród mieszkańców Torunia na temat kryzysu klimatycznego.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Trójmiasto, Gdynia
Przemarsz w Gdyni od hasłem „Ile jeszcze COPów przed nami?
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Częstochowa
Przemarsz klimatyczny przez Częstochowę.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Warszawa
Organizacja strajku klimatycznego w Warszawie.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny International, Wrocław
Spotkanie zagranicznych aktywistów aktywnych w ramach MSK Wrocław International.   1 000,00

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław
Upowszechnianie wiedzy o katastrofie klimatycznej wśród uczestników festiwalu kultury alternatywnej SLOT Art w Lubiążu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Wrocław
Strajk 24 września we Wrocławiu.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Wrocław
Działania strajkowe w Opolu i Katowicach.
1 000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Szczecin
Organizacja strajku klimatycznego w Szczecinie.
1 000 zł

Zasadź Przyszłość, Katowice
Działania informacyjne na temat bioróżnorodności w śląskich miastach.
510 zł