cover
04.04.2022
Pracownia Samorządowa

Krajobraz. Miniporadnik

  • Agata Cieszewska
  • Renata Giedych

Samorządy lokalne stanowią istotne ogniwo w działaniach związanych z zachowaniem wartości przyrodniczych, kulturowych i wizualnych krajobrazu. Bardzo ważne jest więc, aby gminy korzystały z dostępnych im narzędzi ochrony i kształtowania krajobrazu, a także podchodziły do ochrony krajobrazu w sposób zintegrowany.

Najważniejszą sprawą jest traktowanie krajobrazu jako zasobu, w dodatku – zasobu wrażliwego na zmiany. Aby można było tym zasobem właściwie zarządzać, bardzo istotne jest jego rozpoznanie, określenie celów jakości krajobrazu oraz opracowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających ich realizację, także w aspekcie przestrzennym. Nie należy ograniczać działań jedynie do krajobrazów uznanych za cenne. Polityka dotycząca jakości krajobrazu powinna odnosić się także do krajobrazów życia codziennego (tzw. pospolitych) i krajobrazów zdegradowanych.