cover
04.04.2022
Pracownia Samorządowa

Czego (nie) dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?

  • Bartosz Wilk
  • Dawid Sześciło

Od 2019 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są ustawowo zobligowani do przedstawiania mieszkańcom i radnym corocznych raportów o stanie gminy. Analogiczny obowiązek wprowadzono na szczeblu powiatów i samorządów województw. Raporty miały w założeniu zapewnić mieszkańcom rzetelną informację na temat sytuacji gminy, a także inspirować dyskusję na temat problemów i wyzwań, z którymi mierzą się lokalne wspólnoty.

Po trzech latach obowiązywania ustawowej regulacji w sprawie raportów autorzy sprawdzają, jak samorządy przygotowują raporty o stanie gminy. Nie były to dla samorządów łatwe lata. Upłynęły w cieniu pandemii, ale też wyzwań związanych z centralistyczną polityką rządu. Z drugiej strony to właśnie w tak krytycznym momencie potrzeba otwartej i szczerej rozmowy z mieszkańcami na temat wspólnych wyzwań i problemów wydaje się szczególnie ważna. Autorzy sprawdzili, czy raporty o stanie gminy stały się w końcu inspiracją do takiej debaty.