10-17 czerwca 2013
Wystawa i debata na temat wiz w parlamencie

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Wystawa „Wizy? Po co?” prezentowała historie dziesiątki znanych Ukraińców, którym państwa strefy Schengen odmówiły wizy bez uzasadnionego powodu. Została przygotowana przez naszego partnera z Kijowa, organizację „Europa bez Barier” i wystawiona w Sejmie. 12 czerwca 2013 odbyło się oficjalne otwarcie wystawy w głównym gmachu Sejmu, które prowadzili: poseł Marcin Święcicki (wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej), Jakub Benedyczak (koordynator projektu Przyjazna Granica) i Maryana Kuzio („Europa bez Barier”).

Uczestniczyliśmy także w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, podczas którego dyskutowaliśmy z posłami, przedstawicielami MSZ i służb granicznych o polskiej i europejskiej polityce wizowej wobec Ukrainy i innych państw Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że celem Unii Europejskiej jest wprowadzenie reżimu bezwizowego w relacjach ze wschodnimi sąsiadami, różni nas jednak ocena efektywności pracy polskich placówek konsularnych, kwestia pośredników wizowych pobierających wysokie opłaty od aplikujących i rozwiązania informatyczne, uniemożliwiające szybką i wygodną rejestrację w konsulacie w celu złożenia dokumentów.