14-15 czerwca 2024
forumIdei
XVI Forum Polska-Ukraina

Lwów

W dniach 14-15 czerwca 2024 roku we Lwowie odbyło się XVI Forum Polska-Ukraina, które tradycyjnie od wielu lat współorganizuje Fundacja im. Stefana Batorego i Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”.

 • Ukraina

Format Forum ma służyć rozwojowi dialogu między społeczeństwami obywatelskimi obu krajów i wzmacnianiu relacji dwustronnych. Stosunki te nabrały nowej dynamiki po lutym 2022 r., kiedy byliśmy świadkami bezprecedensowej solidarności i poparcia polskiego społeczeństwa dla Ukraińców broniących swojej wolności przed agresją Moskwy.

Bezpośrednim kontekstem i jednym z głównych tematów obrad Forum była wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zapowiedziane na koniec czerwca rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy do UE. Drugiego dnia obrad dyskutowano również o polskiej i ukraińskiej polityce migracyjnej w związku ze sposobami wsparcie ukraińskiej diaspory uchodźczej w Polsce.

Uczestnikami Forum byli polityce, działacze społeczni, naukowcy, analitycy, dziennikarze, byli i obecni urzędnicy (ministrowie i ambasadorzy) obu krajów oraz przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych.

Komunikat prasowy o wynikach XVI Forum Polska-Ukraina.

W obradach XVI Forum Polska-Ukraina udział wzięli:

 • Michał Baranowski (dyrektor German Marshall Fund Polska),
 • Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego),
 • Michał Boni (Uniwersytet SWPS),
 • Antin Borkowski (dziennikarz Espresso TV oraz wykładowca na Politechnice Lwowskiej),
 • Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • Natalia Butyrska („New Europe” Centre),
 • Mirosław Czech (polityk, dziennikarz),
 • Oksana Daszczakiwska (dyrektorka lwowskiego biura Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”),
 • Maciej Duszczyk (wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP),
 • Mychaiło Gonczar (think tank „Strategy XXI”, członek Zarządu Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”),
 • Jewhen Hlibowycki (dyrektor Centrum Analitycznego pro.mova),
 • Danuta Hübner (posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji),
 • Krzysztof Izdebski (forumIdei Fundacji Batorego),
 • Tadeusz Iwański (Ośrodek Studiów Wschodnich),
 • Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego),
 • Switłana Jaworska (ambasada Wielkiej Brytanii w Ukrainie),
 • Ellina Jurczenko  (think tank rolniczy ZMIST),
 • Okasna Jurynec (była posłanka do Rady Najwyższej Ukrainy),
 • Sławomir Kalinowski (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN),
 • Stefan Kawalec (Capital Strategy),
 • Alicja Kępka (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP),
 • Bogdan Klich (Senator RP),
 • Mykoła Kniażycki (poseł do Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z RP, przewodniczący Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia między Ukrainą i UE),
 • Marcin Korolec (dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki),
 • Piotr Kosiewski (dyrektor forumIdei Fundacji Batorego),
 • Agnieszka Kosowicz (Polskie Forum Migracyjne),
 • Mykoła Kuznio (ekspert projektu UE A4U, były zastępca szefa Rządowego Biura ds. Integracji z UE),
 • Ella Libanowa (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy),
 • Agnieszka Lichnerowicz (Radio TOK FM),
 • Paweł Marczewski (forumIdei Fundacji Batorego),
 • Michał Matlak (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Środkowoeuropejski),
 • Weronika Moczan (Instytut Ekonomicznych Badań i Politycznych Konsultacji),
 • Iwan Nahorniak (doradca wicepremiera ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Rady Ministrów Ukrainy, EasyBusiness Think Tank),
 • Bartłomiej E. Nowak (Akademia Biznesów i Finansów Vistula),
 • Jurij Panczenko („Europejska Prawda”),
 • Inna Pidluska (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”),
 • Bohuslaw Prah (rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego),
 • Ołena Romanowa (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”),
 • Jarosłwa Ruszczyszyn (poseł do Rady Najwyższej Ukrainy),
 • Andrij Sadowyj (mer Lwowa),
 • Zoreslava Samotiy (forumIdei Fundacji Batorego),
 • Patrycja Sasnal (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych),
 • Ihor Seletskij (Kurs Euroatlantycki, asystent przewodniczącego Komisji Rady ds. integracji z UE),
 • Wolodymyr Solovian (Ukraine Crisis Media Center),
 • Jan Strzelecki (Polski Instytut Ekonomiczny),
 • Iryna Suszko (think tank „Europa bez granic”),
 • Oleksandr Suszko (dyrektor Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”),
 • Jan Swianiewicz (forumIdei Fundacji Batorego),
 • Dmytro Szerenhowski (prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego),
 • Dmytro Szulha (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”),
 • Rostysław Tomenczuk (były dyrektor departamentu koordynacji międzynarodowej pomocy w Sekretariacie Rady Ministrów),
 • Dmytro Tużański (dyrektor Instytutu Strategii Środkowoeuropejskiej),
 • Marek Wąsiński (Polski Instytut Ekonomiczny),
 • Hlib Wyszlinski (dyrektor wykonawczy Centrum Strategii Gospodarczej),
 • Marek Ziółkowski (b. ambasador RP w Ukrainie),
 • Jarosław Żaliło (Narodowy Instytut Studiów Strategicznych)

PROGRAM XVI FORUM POLSKA-UKRAINA

14 czerwca 2024 (piątek)

Słowo powitania od organizatorów: Oleksandr Suszko (dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”), Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Sesja 1. Droga Ukrainy do UE: ramy negocjacyjne, postęp przygotowań, rola Polski

Wprowadzenia: Bogdan Klich (Senator RP), Iwan Nahorniak (doradca wicepremiera ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Rady Ministrów Ukrainy, EasyBusiness Think Tank)

Moderacja: Oleksandr Suszko (dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”)

Sesja 2. Ukraina – Polska: kwestie gospodarcze. Konsekwencje liberalizacji handlu i otwarcia rynków w ramach przystąpienia Ukrainy do UE

Wprowadzenia: Weronika Moczan (Instytut Ekonomicznych Badań i Politycznych Konsultacji), Marek Wąsiński (Polski Instytut Ekonomiczny)

Moderacja: Paweł Marczewski (forumIdei Fundacji Batorego)

Sesja 3. UE po wyborach: nowy Parlament i Komisja, priorytety polityczne na najbliższe 5 lat, nowe ramy finansowe oraz nowa rola Polski w polityce europejskiej

Wprowadzenia: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego), Dmytro Tużański (dyrektor Instytutu Strategii Środkowoeuropejskiej)

Moderacja: Krzysztof Izdebski (forumIdei Fundacji Batorego)

————

15 czerwca 2024 (sobota)

Sesja 1: Q&A na temat polskiej polityki migracyjnej Polski z wiceministrem Maciejem Duszczykiem

Prowadzenie: Jewhen Hlibowycki (dyrektor Centrum Analitycznego pro.mova)

Sesja 2: Ukraińska strategia na rzecz powrotu uchodźców: mechanizmy motywacyjne i potencjalne wyniki

Wprowadzenia: Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Ella Libanowa (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

Moderacja: Iryna Suszko (think tank „Europa bez granic”)

Debata publiczna Wybory do europarlamentu i ich znaczenie dla Ukrainy z udziałem Danuty Hübner (ekonomistki, posłanki do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kandecji), Mykoły Kniażyckego (posła do Rady Najwyższej Ukarainy, współprzewodniczącego Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z RP, przewodniczący Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia między Ukrainą i UE), Iwana Nagorniaka (doradcy wicepremiera ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Rady Ministrów Ukrainy, EasyBusiness Think Tank) oraz Patrycji Sasnal (kierowniczką Biura Badań i Analiz Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych). Prowadzenie: Oleksandr Suszko (dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”)


14-15 червня у Львові пройшов XVI форум “Україна-Польща”, який традиційно організовується Міжнародним фондом “Відродження” та Фундацією Стефана Баторія.

Формат Форуму має на меті розвиток діалогу між громадянськими суспільствами обох країн та зміцнення двосторонніх відносин. Відносини між державами набули нової динаміки після лютого 2022 року, коли ми стали свідками безпрецедентної солідарності та підтримки польського суспільства українцям, які захищають свою свободу від агресії Москви.

Безпосереднім контекстом і однією з головних тем обговорень на Форумі були результати виборів до Європейського парламенту та анонсований на кінець червня початок переговорів щодо вступу України до ЄС. На другий день засідань також обговорювали польську та українську міграційну політику та методи підтримки української діаспори громадян зі статусом тимчасового захисту у Польщі.

Учасниками Форуму були політики, громадські діячі, науковці, аналітики, журналісти, колишні та нинішні урядовці (міністри та посли) обох країн, а також представники бізнес асоціацій.

Прес реліз про результати XVI Форуму Україна-Польща.

У XVI польсько-українському форумі взяли участь:

 • Міхал Барановський, Фонд Маршалла
 • Едвін Бендик, Голова правління Фундації ім. Стефана Баторія
 • Міхал Боні, Університет SWPS
 • Антін Борковський, журналіст, телеведучий Espresso TV
 • Агнешка Бриц, Університет Миколая Коперника в Торуні
 • Наталія Бутирська, аналітичний центр ‘Нової Європи’
 • Марек Вансінський, Польський економічний інститут
 • Гліб Вишлінський, Центр економічної стратегії
 • Євген Глібовицький, Інститут Frontier
 • Михайло Гончар, аналітичний центр ‘Стратегія XXI’, член правління МФВ
 • Оксана Дащаківська, керівник львівського офісу Міжнародного фонду «Відродження»
 • Мацєй Душчик, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації РП
 • Ярослав Жаліло, заступник голови Національного інституту стратегічних досліджень
 • Марек Зіолковський, колишній посол РП в Україні
 • Тадеуш Іванський, Центр східних досліджень
 • Кшиштоф Іздебський, Форум Ідей Фундації Баторія
 • Славомір Каліновський (Інститут розвитку села та сільського господарства ПАН,
 • Стефан Кавалець, Capital Strategy
 • Аліція Кемпка (Міністерство внутрішніх справ та адміністрації РП)
 • Богдан Кліх, сенатор РП
 • Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Польщею
 • Марцін Королєц, директор Інституту зеленої економіки
 • Піотр Косевський, директор Форуму Ідей Фонду Баторія
 • Агнєшка Косович, Польський форум міграції
 • Микола Кузьо, проект технічної допомоги, фінансований ЄС A4U, колишній заступник голови Урядового офісу з питань євроінтеграції
 • Елла Лібанова, Національна академія наук
 • Агнєшка Ліхнерович, Radio TOK FM
 • Павел Марчевський, Форум Ідей Фундації Баторія
 • Міхал Матлак, Лодзький університет, Центральноєвропейський університет
 • Вероніка Мовчан, Інститут економічних досліджень
 • Іван Нагорняк, аналітичний центр ‘Easy Business’, колишній заступник голови Урядового офісу з питань євроінтеграції
 • Бартломей Е. Новак, Академія бізнесу і фінансів Вістула
 • Юрій Панченко, журналіст, редактор “Європейської правди”
 • Інна Підлуська, заступник виконавчого директора, Міжнародний фонд «Відродження»
 • Богдан Прах, Український католицький університет
 • Олена Романова, координатор програми ‘Європа і Світ’, Міжнародний фонд «Відродження»
 • Ярослав Рущишин, народний депутат України
 • Андрій Садовий, мер Львова
 • Зореслава Самотій Форум Ідей Фундації Баторія
 • Патриція Сасналь, Польський інститут міжнародних справ
 • Ян Свянєвіч, Форум Ідей Фундації Баторія
 • Володимир Соловян, Український кризовий медіа-центр
 • Ян Стшелєцкі, Польський економічний інститут
 • Ірина Сушко, аналітичний центр ‘Європа без бар’єрів’
 • Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»
 • Ростислав Томанчук, колишній директор департаменту координації міжнародної технічної допомоги в Секретаріаті Кабінету Міністрів
 • Дмитро Тужанський, Інститут центральноєвропейської стратегії
 • Данута Хюбнер, депутат Європейського парламенту
 • Мірослав Чех, політик, журналіст
 • Дмитро Шеренговський, Український католицький університет
 • Дмитро Шульга, директор програми ‘Європа і Світ’, Міжнародний фонд «Відродження»
 • Елліна Юрченко, аграрний аналітичний центр ZMIST
 • Оксана Юринець, колишній депутат ВР України
 • Світлана Яворська, посольство Великобританії в Україні
 • Марта Ярошевич, Центр досліджень міграції Варшавського Університету

ПРОГРАМА XVI ФОРУМУ ПОЛЬЩА-УКРАЇНА

14 червня 2024 року (п’ятниця)

Вітальне слово від організаторів: Олександр Сушко (виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження») та Едвін Бендик (президент Фундації ім. Стефана Баторія)

Сесія 1. Шлях України до ЄС: переговорні рамки, прогрес підготовки, роль Польщі

 • Вступні слова: Богдан Кліх (Сенатор РП), Іван Нагорняк (радник віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ради Міністрів України, аналітичний центр EasyBusiness)
 • Модератор: Олександр Сушко (виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження»)

Сесія 2. Україна – Польща: економічні питання. Наслідки лібералізації торгівлі та відкриття ринків у рамках вступу України до ЄС

 • Вступні слова: Вероніка Мочан (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій), Марек Вансінський (Польський інститут економіки)
 • Модератор: Павел Марчевський (форум Ідеї Фундації Баторія)

Сесія 3. ЄС після виборів: новий Парламент і Комісія, політичні пріоритети на найближчі 5 років, нові фінансові рамки та нова роль Польщі в європейській політиці

 • Вступні слова: Едвін Бендик (президент Фундації ім. Стефана Баторія), Дмитро Тужанський (директор Інституту центральноєвропейської стратегії)
 • Модератор: Кшиштоф Іздебський (форум Iдеї Фундації Баторія)

———-

15 червня 2024 року (субота)

Сесія 1: Q&A з питань міграційної політики Польщі з заступником міністра Мацеєм Душчиком

 • Ведучий: Євген Глібовицький (директор Аналітичного центру pro.mova)

Сесія 2: Українська стратегія повернення біженців: мотиваційні механізми та потенційні результати

 • Вступні слова: Марта Ярошевич (Центр досліджень міграції Варшавського університету), Елла Лібанова (Національна академія наук України)
 • Модератор: Ірина Сушко (аналітичний центр «Європа без кордонів»)

Публічні дебати: Вибори до Європарламенту та їх значення для України

Учасники: Данута Хюбнер (економістка, депутат Європейського парламенту VII, VIII та IX каденцій), Микола Княжицький (депутат Верховної Ради України, співголова міжпарламентської групи контактів з РП, голова Парламентської асоціації між Україною та ЄС), Іван Нагорняк (радник віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ради Міністрів України, аналітичний центр EasyBusiness), Патриція Саснал (керівник Відділу досліджень та аналізу Польського інституту міжнародних справ)

Модератор: Олександр Сушко (виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження»)