18 maja 2015
Rosja, jak o niej mówić?

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa
Dyskusja z udziałem Wiktora Szenderowicza.
Spotkanie poprowadziła Bogumiła Berdychowska (kwartalnik „Więź”)

Zapis wideo debaty

wersja polska

wypowiedzi po polsku i rosyjsku

 
Omówienie debaty [PDF 191 KB]

Nota biograficzna   
Wiktor Szenderowicz (ur. 1958) – publicysta,  pisarz, satyryk. Działacz na rzecz praw człowieka i obywatela. Był scenarzystą popularnej szopki politycznej w telewizji NTW ”Lalki”, W 2004 roku jeden z założycieli „Komitetu 2008 – wolny wybór” pod przewodnictwem Garriego Kasparowa.
Obecnie prowadzi popularny blog na stronie Radia Echo Moskwy, na którym komentuje codzienne wydarzenia.
Niedawno wydał zbiór tekstów publicystycznych pt. „Блокада мозга.2014”, w której znajdziemy szereg przenikliwych, poważnych lecz niepozbawionych poczucia humoru komentarzy dotyczących współczesnej Rosji.
Teksty publicystyczne piszę od ponad ćwierć wieku. Niekiedy nawet wydawałem ich zbiory książkowe – głównie z pobudek kolekcjonerskich. Ale nigdy jeszcze, aż do obecnego 2014 roku, nie miałem poczucia, że w trybie on-line opisuję katastrofę – krok po kroku, dzień po dniu.  Nigdy jeszcze nie czułem się kronikarzem końca – napisał Wiktor Szenderowicz w tekście opublikowanym w listopadzie 2014 roku na portalu Snob.ru.
Wiktor Szenderowicz przyjechał do Polski z inicjatywy Stowarzyszenia Za Wolną Rosję