19 grudnia 2018
forumIdei
Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki?

  • polityka zagraniczna

W czasach, w których niemal wszystko stało się przedmiotem sporu, o jednej kwestii nie dyskutuje się prawie wcale: o polskiej polityce wobec Rosji. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w swojej najnowszej analizie stawia tezę, że Polska nie prowadzi dziś żadnej polityki wobec Rosji, zastępując ją bezrefleksyjnym radykalizmem. Takiego stanu rzeczy nie kontestuje także opozycja, która obawia się prorosyjskiego zwrotu – podjęcia przez władzę skierowanej przeciwko Zachodowi współpracy z Kremlem.

Autorka twierdzi, że taki zwrot jest dzisiaj bardzo mało prawdopodobny. Natomiast kontynuacja obecnego bezrefleksyjnego „dryfu” pozbawia nas nie tylko instrumentów oddziaływania na rzeczywistość, ale może wpędzić Polskę w poważne kłopoty. Przy czym, pole manewru Polski wcale nie jest takie małe, a lista problemów jest długa: energetyka, bezpieczeństwo, relacje z Ukrainą, rosyjskie ingerencje w polskie życie publiczne.

W czasie debaty odpowiadaliśmy na pytania: czy Polska rzeczywiście zrezygnowała z prowadzenia polityki wobec Rosji? Jakie działania są dzisiaj możliwe i jakie powinny zostać podjęte? Chcemy jednak pójść dalej i zadać bardziej zasadnicze pytania: co przykład relacji z Moskwą mówi o obecnej polskiej polityce zagranicznej, a także szerzej o polityce rządzących? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z radykalizmem bez polityki?

W debacie udział wzięli:

  • Włodzimierz Cimoszewicz (były premier i minister spraw zagranicznych)
  • Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (forumIdei Fundacji Batorego)

Spotkanie poprowadził Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego.