28 maja 2020
forumIdei
Co wiemy o społeczeństwie w stanie epidemii? Edukacja

Drugie z cyku seminariów poświęconych wynikom aktualnie prowadzonych badań nad przemianami przekonań i postaw społecznych w reakcji na epidemię i kryzys będący jej efektem.

Celem cyklu spotkań jest refleksja nad tym, jak zmieniają się przekonania i postawy Polaków w reakcji na epidemię i kryzys będący jej efektem. Na seminarium 28 maja rozmawialiśmy o badaniach nad zdalną edukacją wprowadzoną w Polsce w związku zagrożeniem epidemiologicznym. Czy w tygodniach nauczania on-line pogłębiają się nierówności wśród uczniów z uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych rodzin? I jaki wpływ może mieć sytuacja w oświacie na inne nierówności? Jak obecne doświadczenie wpłynie na prestiż zawodu nauczyciela? Czy jego efektem może być pojawienie się przestrzeni i społecznej akceptacji dla zgłaszania postulatów płacowych przez nauczycieli? Czy szanse na decentralizację i większą autonomię placówek oświatowych raczej się zwiększą, czy zmaleją?

Wprowadzenia wygłosili:

Prowadzenie: Paweł Marczewski (forumIdei Fundacji Batorego)

Uczestnicy: Dominik Batorski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Michał Boni (b. minister administracji i cyfryzacji), Iwona Chmura-Rutkowska (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Roman Dolata (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego), Michał Fedorowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Zofia Grudzińska (Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji), Stanisława Golinowska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Katarzyna Hall (Stowarzyszenie Dobrej Edukacji), Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik), Iga Kazimierczyk (Fundacja Przestrzeń dla Edukacji), Anna Kurowska (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), Marek Legutko (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej), Tomasz Płachecki (Instytut Badań Edukacyjnych), Jacek Pyżalski (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Justyna Sarnowska (Instytut Nauk Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Mirosław Sielatycki (Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy), Małgorzata Sikorska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Ryszard Szarfenberg (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), Dorota Szelewa (University Collage Dublin), Arkadiusz Walczak (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), Irena Wóycicka (Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita), Jerzy Wiśniewski (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Marta Zahorska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).