cover
06.02.2020
forumIdei

Granica nowoczesnego sąsiedztwa

  • Krzysztof Mrozek
  • Marta Jaroszewicz

„Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? Raport z badań jakościowych na granicy polsko-ukraińskiej” identyfikuje problemy występujące na granicy w 2019 roku oraz zawiera propozycje nowych rozwiązań wielopoziomowego zarządzania tą granicą.