Bez kategorii partie polityczne
13.05.2024

Między zapleczem a trampoliną. Jaką rolę pełnią młodzieżówki partyjne?

Bez względu na kraj, region czy półkulę świata wiele osób polityką interesuje się już od najmłodszych lat. Ta fascynacja nierzadko znajduje ujście w aktywnym zaangażowaniu w działalność polityczną. Dziś ciężko znaleźć partię, która nie miałaby swojej młodzieżowej odpowiedniczki, mimo iż nie istnieje żadne prawo, które nakładałoby na nie obowiązek tworzenia owych struktur. Już sam ten fakt jest godny wyróżnienia. Praktyka bowiem pokazuje, że gdy organizacje polityczne nie są do czegoś prawnie zobligowane, to w zdecydowanej większości po prostu tego nie robią. Mowa tu choćby o parytecie płci czy suwaku na listach wyborczych.