Polska w świecie Unia Europejska
12.03.2021

Jak zagwarantować przejrzyste zarządzanie środkami unijnymi?

Senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju to istotny głos w sprawie systemu programowania i zarządzania środkami z budżetu Unii Europejskiej. Pojawiła się konkretna propozycja legislacyjna w przededniu nowej perspektywy budżetowej, w okresie negocjacji Umowy Partnerstwa – pisze Adam Gendźwiłł.