Kraj demokracja
12.02.2021

Organizacje społeczne solidarne w obronie niezależności mediów

Wspólnie z ponad 100 organizacjami społecznymi podpisaliśmy list, w którym sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów.