Polska w świecie aktywność obywatelska
18.11.2020

UE musi skończyć z pozwami, które mają uciszać media

Wraz z innymi organizacjami społecznymi z Europy apelujemy do UE o przyjęcie odpowiednich przepisów, które będą chronić ludzi w Europie przed atakami SLAPP (ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation), czyli strategicznym akcjom prawnym przeciwko udziałowi w życiu publicznym.