6 czerwca 2022
Monitoring procesu stanowienia prawa i Obywatelskie Forum Legislacji
Polski BezŁad Legislacyjny. Problemy polskiego procesu legislacyjnego w latach 2019-2021

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 12.00 – 14.30

Seminarium organizowane przez Obywatelskie Forum Legislacji oraz Katedrę Studiów Politycznych i Zakład Socjologii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej

  • demokracja
  • monitoring
  • prawo

Seminarium odbyło się 6 czerwca 2022, w godz. 12.00-14.30 w sali 105G, w SGH przy al. Niepodległości 162 w Warszawie.

Podczas wydarzenia omówiliśmy wyniki raportu przygotowanego przez ekspertów i ekspertki Obywatelskiego Forum Legislacji dotyczącego jakości procesu stanowienia prawa w Polsce w latach 2019-2021. W interdyscyplinarnym gronie naukowców_czyń, ekspertów_ek z organizacji gospodarczych, społecznych oraz think tanków skomentowaliśmy praktyki legislacyjne i zastanowiliśmy się nad ich konsekwencjami.

Program seminarium:

12.00 – 12.15: Otwarcie i powitanie osób uczestniczących

dr hab., Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH  

dr hab. prof. SGH, Małgorzata Molęda-Zdziech, Katedra Studiów Politycznych, KES, SGH, Obywatelskie Forum Legislacji

dr hab. prof. SGH, Urszula Kurczewska, Zakład Socjologii, KES SGH, Obywatelskie Forum Legislacji

12.15 – 12.30: Prezentacja Obywatelskiego Forum Legislacji

Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji

12.30 – 12.55: Obraz procesu legislacyjnego z perspektywy głównych problemów i ujęcia ilościowego

Grażyna Kopińska, Obywatelskie Forum Legislacji

12.55 – 13.10: Prace nad Polskim Ładem jako przykład modelowego antyprocesu legislacyjnego

Witold Michałek, Unilob, Obywatelskie Forum Legislacji

13.10 – 13.25: Dlaczego w Polsce nie udaje się skutecznie uregulować lobbingu w procesie stanowienia prawa?

dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Obywatelskie Forum Legislacji

13.25 – 13.40: Udział organizacji społecznych i ich przedstawicieli w procesie stanowienia prawa

Piotr Frączak, Fundacja im. Roberta Schumana (program #prosteNGO), Obywatelskie Forum Legislacji

13.40 – 14.30 Panel komentatorów oraz dyskusja z udziałem publiczności

prof. SGH, Małgorzata Molęda-Zdziech, KSP KES SGH, Obywatelskie Forum Legislacji

prof. SGH, Urszula Kurczewska, ZS KES, SGH, Obywatelskie Forum Legislacji

dr Tomasz Zalasiński, Kancelaria DZP, Obywatelskie Forum Legislacji

dr Maciej Berek, Uniwersytet Warszawski, Obywatelskie Forum Legislacji

MODERACJA: Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji