Na stronie internetowej, do której prowadził link zamieszczony w mailu, oszuści wykorzystali logo i materiały ze strony internetowej Fundacji oraz umieścili numery kont kryptowalut i formularz do przekazywania danych osobowych i karty płatniczej. Jak się dowiadujemy, maile nakłaniające do skorzystania z tej strony, były wysłane z fałszywych adresów wykorzystujących domeny podszywające się pod Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym:

Fundacja im. Stefana Batorego nie prowadzi kampanii fundraisingowej w kryptowalucie, a jedynym poprawnym adresem do dokonywania darowizn na cele statutowe Fundacji jest: https://crm.batory.org.pl/wplaty/

Zalecamy ostrożność w przypadku otrzymania podobnych wiadomości, w tym szczególnie sprawdzenie adresu nadawcy i weryfikację informacji u źródła.

Do zadań praktykanta/ki będzie należała pomoc w zadaniach organizacyjnych i komunikacyjnych Warszawskiego Biura ECFR, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje:

Oferujemy:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia 2024. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego.

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu

 

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Wymagania:

Mile widziane:

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron.

Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny  prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Księgowość”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2023. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 7 sierpnia.

Klauzula zgody do zamieszczenia w zgłoszeniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl

 

Do zadań praktykanta/ki będzie należała pomoc w zadaniach organizacyjnych i komunikacyjnych Warszawskiego Biura ECFR, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje:

Oferujemy:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2023. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego.

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu

Bufet pracowniczy jest czynny w godzinach 9:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: [email protected]
lub pod telefonami: 22 536-02-28; 22 536-02-24.

Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/ki ds. finansów.

Do zadań kandydata/kandydatki należeć będzie bieżąca obsługa programu dotacyjnego, w tym:

 Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje:

Mile widziane:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Oferujemy:

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 15 lipca 2022.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Aktywni Obywatele”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 20 czerwca.

 

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl

Do zadań koordynatora/ki będzie należała bieżąca koordynacja pracy Warszawskiego Biura ECFR, w tym: 

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje 

Mile widziane: 

Od kandydatów/ek oczekujemy: 

Oferujemy: 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]  

W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2022. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 23 maja 2022.  

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego. 

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu