cover
22.03.2022
forumIdei

Prawo wyborcze i praktyka w Polsce 2017–2020

  • Jacek Haman

Autor wskazuje na nowe i stare problemy polskiego prawa oraz systemu wyborczego, takie jak: zmiany dotyczące: organów wyborczych, administracji wyborczej, organizacji i zasad głosowania, obwodowych komisji wyborczych, czy też głosowania korespondencyjnego. Kolejne problemy, to nakładanie się kalendarzy wyborczych, podział mandatów między okręgi wyborcze, brak korekty demograficznej uwzględniającej głosy z zagranicy, a także zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczych. Autorzy pozytywnie oceniają uregulowanie w Kodeksie wyborczym pozycji społecznych obserwatorów wyborów.

Jacek Haman opisuje najważniejsze kwestie zawarte w książce „Reguły, zamiary, praktyki. Prawo wyborcze i wybory w Polsce 2017–2020” wydanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Naukowe Scholar.