cover
26.11.2020
forumIdei

Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych

  • Grzegorz Makowski
  • Kamil Baryła
  • Marcin Waszak

Publikacja przygotowana w ramach projektu „Pakty uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II”, finansowanego przez Komisję Europejską