Masz Głos, Masz Wybór

O Masz Głos, Masz Wybór

Celem programu jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach powszechnych.

Organizujemy ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne. Prowadzimy działania na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej i poprawy jakości wyborów oraz zapewnienia rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach. Pomagamy organizacjom społecznym i grupom lokalnym w podejmowaniu działań służących integracji wspólnot wokół rozwiązywania lokalnych problemów, budowie dialogu i współpracy z władzami samorządowymi oraz zwiększania udziału mieszkańców i mieszkanek w decyzjach dotyczących rozwoju ich społeczności. Prowadzimy obserwacje przebiegu kampanii wyborczych i przebiegu głosowania.

  • Akcja Masz Głos – ogólnopolska akcja społeczna angażująca mieszkańców do działań na rzecz poprawy ich otoczenia w dialogu i współpracy z władzami samorządowymi
  • Pracownia Samorządowa – inicjatywa skierowana do samorządowczyń i samorządowców, które i którzy chcą wprowadzić w swoich gminach model funkcjonowania samorządu otwarty na współpracę i dialog ze społecznością lokalną
  • Kampanie społeczne – kampanie zachęcające do udziału w wyborach i upowszechniające wiedzę o procedurach wyborczych i kompetencjach wybieranych władz
  • Monitoring wyborów – obserwacja przebiegu procesu wyborczego oraz sposobu relacjonowania kampanii wyborczej w programach informacyjnych telewizji publicznej.

[email protected]

Olga Gładykowska
tel. +48 791 686 600

Anna Wawrzyniak
tel. 22 536 02 04

Alicja Zaczek-Żmijewska
tel. 22 536 02 62

Joanna Załuska, dyrektorka
tel. 22 536 02 76