30.06.2020

Zmiany we władzach Fundacji Batorego

Rada Fundacji Batorego na dorocznym posiedzeniu wprowadziła ważne zmiany we władzach Fundacji. Na miejsce ustępującego z funkcji prezesa Zarządu Aleksandra Smolara wybrała Edwina Bendyka. Nowym przewodniczącym Rady w miejsce prof. Marcina Króla został prof. Andrzej Rychard.

29 czerwca br. na dorocznym posiedzeniu Rady Fundacji z dalszego przewodnictwa zrezygnował kierujący jej pracami od 2009 roku prof. Marcin Król. Na przewodniczącego Rady na nową trzyletnią kadencję Rada wybrała prof. Andrzeja Rycharda, socjologa, wykładowcę specjalizującego się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki, autora licznych prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członka Zarządu Fundacji w latach 2004-2010.

Aleksander Smolar, kierujący pracami Zarządu od 1991 roku zdecydował nie ubiegać się o funkcje prezesa i członka Zarządu na kolejną kadencję. Nowym prezesem Zarządu został Edwin Bendyk, członek Zarządu Fundacji poprzedniej kadencji, publicysta tygodnika „Polityka”, twórca Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, wykładowca Graduate School for Social Research PAN.

Rada Fundacji powołała ponownie w skład Zarządu dr Annę Materską-Sosnowską, politolożkę, wykładowczynię i adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Mikołaja Cześnika, socjologa, politologa, dyrektora Instytutu Nauk Społecznych SWPS, a także Szymona Gutkowskiego, stratega marketingowego, współzałożyciela i udziałowcę Grupy DDB Warszawa, założyciela Fundacji Projekt:Polska, członka Zarządu Fundacji w latach 2008-2016.

Aleksander Smolar po odejściu ze stanowiska prezesa Zarządu, w dalszym ciągu angażować się będzie w jej prace w roli eksperta i doradcy ds. strategicznych i międzynarodowych.

„W nowych, trudnych czasach konieczne jest odnowienie kierownictwa Fundacji, aby lepiej odpowiadać na obecne wyzwania i aby zachować jej szczególną rolę wśród organizacji społecznych w naszym kraju. Zostawiam ją w dobrej kondycji i w dobrych rękach” – mówi Aleksander Smolar.

„Misja Fundacji – wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego wciąż pozostaje aktualna, choć nieustannie zmienia się kontekst jej realizacji – dodaje Edwin Bendyk. – W coraz większym stopniu kształtują go, oprócz realiów politycznych i gospodarczych, procesy wywołane przez przemiany technologiczne i kryzys ekologiczny. Pandemia koronowirusa i wywołany przez nią kryzys jest tego najlepszą ilustracją. Fundacja musi reagować na te procesy dostosowując do nich instrumenty swojego działania. Będziemy więc zarówno intensyfikować działania wspierające organizacje społeczne dotknięte kryzysem, jak i zwiększać kompetencje eksperckie i wzmacniać pozycję Fundacji jako ośrodka szerokiej debaty publicznej” – zapowiada nowy prezes Zarządu.

Aktualnie w skład Rady Fundacji, obok prof. Andrzeja Rycharda, wchodzą: Jan Krzysztof Bielecki, ekonomista i przewodniczący Rady Partnerów EY Polska, Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka i Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, prof. Marcin Król, historyk idei, profesor emeritus Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Helena Łuczywo, redaktorka i współzałożycielka „Gazety Wyborczej”, dr hab. Marcin Matczak, prawnik, profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego i partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, dr Andrzej Olechowski, ekonomista i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A., Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla za rok 2018, Henryk Woźniakowski, wydawca i Prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.