10.07.2017

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: S. Rymara, P. Tulei, M Zubika

Zespół Ekspertów stwierdził, że uchwała Sejmu z 2010 roku w sprawie wyboru sędziów TK została podjęta prawidłowo, a zarzuty Prokuratora Generalnego są bezzasadne.
Stanowisko Zespołu [DOC], [PDF].  Informacja prasowa [DOC].