18.09.2023

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin

Izabela Jaśkowiak, prezeska Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos i Darin Loka, współzałożyciel Stowarzyszenia Mova – język bez barier zostali laureatami trzeciej edycji Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin. Nagroda przyznawana jest za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży, przebywających w Polsce.

Nagroda w wysokości 30 000 zł wypłacana jest ze środków Funduszu im. Olgi Kersten-Matwin, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego przez rodzinę zmarłej 23 lipca 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego oraz we wsparciu dla osób pomagających uchodźcom i migrantom z rejonów konfliktu. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą laureatki Nagrody z ubiegłych lat, przedstawiciele fundatora i Fundacji Batorego.

Izabela Jaśkowiak jest prezeską Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos, członkinią zespołu ekspertów działających na rzecz społeczności romskiej z Ukrainy, tłumaczką języka romani i asystentką socjalną.

Darin Loka jest tłumaczem języka arabskiego, sorani, kurmanji i angielskiego wspierającym osoby z doświadczeniem migracji. Zaangażowany w pomoc podczas kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Mova – język bez barier. Przygotowywał posiłki dla osób przekraczających granicę – polsko-białoruską i polsko-ukraińską.

Do Nagrody w tym roku nominowani byli także:

Anna Dąbrowska – działaczka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber. Jedna z założycielek Grupy Granica działającej na polsko-białoruskiej granicy, autorka licznych tekstów i artykułów o tematyce migracyjnej.

Tomasz Musiuk – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Wraz z zespołem lekarzy i personelu medycznego udziela pomocy osobom na granicy polsko-białoruskiej.

Tahmina Rajabova – mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie, tutorka dzieci i młodzieży. Tłumaczka języka tadżyckiego, dari, perskiego, rosyjskiego oraz angielskiego zaangażowana w działania na rzecz wspierania osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Koordynatorka projektów wspierających edukację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Ogłoszeniu Nagrody towarzyszyła debata „Migracje. Polska, Europa” z udziałem: Izabeli Jaśkowiak (Laureatki Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2023), Jakuba Kiersnowskiego (prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie), Darina Loka (Laureata Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin 2023), Hanny Machińskiej (prawniczki, nauczycielki akademickiej, byłej zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, członkini Kapituły Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin i członkini Rady Fundacji Batorego). Rozmowa dotyczyła reakcji władz i społeczeństwa obywatelskiego na kryzysy migracyjne i humanitarne oraz wyzwań związanych z migracjami i uchodźstwem, przed którymi stoi dziś Polska i Europa.

„O Lampedusie i o tym, co dzieje się na Morzu Śródziemnym mówi się dużo, ale nie można powiedzieć, że to jest ważniejsze, a to jest mniej ważne, to jest mniej bolesne, a to jest bardziej bolesne. Wszędzie moralność ustępuje jakiemuś prawu, które niby jest prawem, ale nie jest prawem! Wszędzie występuje opresyjność do granic niewyobrażalnych” – mówiła w rozmowie o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej Hanna Machińska, członkini Rady Fundacji Batorego.