14.10.2021

Ekierka w dłoń!

Sonia Bohosiewicz, Andrzej Chyra, Gverilla, Magda Koleśnik, Rafał Masny, Julia Pośnik, Red Lipstick Monster, Anja Rubik, Maja Ostaszewska, Krzysztof Zalewski, Julia Zawadzka i inni z czerwoną ekierką Wolnej Szkoły protestują przeciw zmianom w prawie oświatowym.

14 października, w Dniu Nauczyciela, rusza kolejna odsłona kampanii społecznej Wolna Szkoła. Znane osoby publikują zdjęcia z czerwoną ekierką i mówią, dlaczego trzeba się sprzeciwić planowanym zmianom w prawie oświatowym.

Inicjatorzy akcji alarmują – szkoła staje się nudnym więzieniem, w którym rządzą poglądy ministra na świat, a nie chęć poznawania świata.

W Dniu Nauczyciela życzymy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom oraz rodzicom WOLNEJ SZKOŁY. Szkoły, która otwiera horyzonty i przygotowuje do wyzwań XXI wieku. Szkoły wolnej od dyskryminacji, przemocy, strachu i kontroli. Szkoły, która uczy niezależności myślenia, a nie ślepego posłuszeństwa władzy. Która inspiruje, rozbudza ambicje i wyobraźnie, a nie wtłacza w schematy i równa w dół. Chcemy szkoły wolnej od przesądów, w której liczą się wiedza i fakty, nie opinie ministra czy kuratorów. Chcemy szkoły, w której wartością jest każdy człowiek. Szkoły opartej na zaufaniu i współpracy,  poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku.

Szkoła powinna być przede wszystkim bezpiecznym miejscem, w którym młodzi ludzie mogą odkrywać swoje talenty i uczyć się, jak funkcjonować w szybko zmieniającym się świecie. Centralizacja systemu oświaty, edukacja w służbie partii, zastraszanie nauczycieli – to nie są warunki tworzenia dobrej szkoły – mówi Iga Kazimierczyk, jedna z inicjatorek Wolnej Szkoły.

Pamiętam, kiedy jako licealistka, która skończyła 18 lat, mogłam zamiast na religię zacząć chodzić na etykę. Moja szkoła wyszła naprzeciw moim poglądom i potrzebom. To było dla mnie gigantyczne wydarzenie, które pozwoliło mi poczuć się w tym miejscu bardziej akceptowaną i potraktowaną poważnie. Pamiętam, jak zaczęłam nabierać świadomości, jakie zachowania pracowników szkoły umniejszają mnie i upokarzają i jak zaczęłam, przy wsparciu i zaangażowaniu moich przyjaciół, mówić o tym głośno. I pamiętam naszą radość, że coś udało się w tych kwestiach zrobić. Wtedy myśleliśmy, że dołożyliśmy cegiełkę i ci, co przyjdą po nas, nie będą już musieli się z tym zmagać. Dzisiaj, sytuacja jest taka, że zaczynamy od początku. Ok, zacznijmy więc. Ze słów, które wypowiada minister Czarnek, płynie strach wobec tak zwanego „innego”. A ten tak zwany „inny”, jest po prostu człowiekiem, który czuje i cierpi, jeśli nie może być sobą. Życzę ministrowi, żeby na ludzi różnych od siebie patrzył sercemmówi Magdalena Koleśnik, aktorka.  

Zdjęcia znanych osób, które wsparły kampanię Wolna Szkoła, można pobrać tu: https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1j3VQL_xqoG-4WbBRdY0aOFYhkdZQkec0?usp%3Dsharing&sa=D&source=docs&ust=1634131435085000&usg=AOvVaw2H9Hd–lLavq05yhL-kcci. Autorem zdjęć jest fotograf Karol Grygoruk.

Co oznaczają planowane zmiany w prawie oświatowym?

Czarna wizja szkoły, czyli absurdy Lex Czarnek, które staną się rzeczywistością polskiej szkoły, jeśli nie zaczniemy działać:

  • O usunięciu dyrektora ze szkoły na mocy decyzji kuratora rodzice dowiedzą się po fakcie i nie będą mieli na nią wpływu.
  • Jeśli w szkole odbędą się zajęcia z edukacji seksualnej, zorganizowany zostanie tęczowy piątek albo dyskusja o Konstytucji, to dyrektor/ka szkoły mogą z tego powodu stracić pracę, a nawet pójść do więzienia.
  • Kurator będzie mógł zablokować zajęcia, które na prośbę rodziców będzie chciał/a zorganizować w szkole nauczyciel/ka. To mogą być zajęcia np. z edukacji obywatelskiej, globalnej, o prawach człowieka.
  • Obowiązkowe będą lekcje religii lub etyki. Obu tych przedmiotów uczyć będą absolwenci katolickich uczelni, w tym szkoły księdza Rydzyka.
  • Dyskusja o prawach zwierząt w szkole będzie zabroniona, bo według ministra edukacji jest ideologią, na którą nie ma zgody.
  • Dobrzy nauczyciele będą odchodzić ze szkół, bo nikt nie chce pracować w atmosferze strachu, ubezwłasnowolnienia i kontroli.

Kampanię Wolna Szkoła prowadzi ponad 100 organizacji. W jej działania zaangażowane są nauczycielskie związki zawodowe, stowarzyszenie kadry kierowniczej oraz korporacje samorządowe, w tym Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Samorządy dla Polski. Stajemy razem w obronie polskiej szkoły, stawką jest los naszych dzieci.

Spoty kampanii:

Lekcja nr 1: Najpierw dzieci, potem kariera.

Lekcja nr 2: Ideologia LGBT wyrasta z neomarksizmu, pokazujące konsekwencje planowanych zmian w oświacie dla naszych dzieci i rodzin, dotarły do 32 milionów ludzi. W kampanię włącza się coraz więcej obywatelek i obywateli, artystek, artystów, aktywistek, aktywistów, ludzi mediów.


Poparcie dla Wolnej Szkoły może wyrazić każdy, szczególnie w Dniu Nauczyciela poprzez:

● noszenie do szkoły i pracy symbolu kampanii: czerwonej ekierki, przypinki, nalepki z symbolem akcji

publikowanie w mediach społecznościowych zdjęcia z czerwoną ekierką i hasztagiem #WolnaSzkola, nagrywanie i publikowanie w sieci własnych wypowiedzi i filmików, zmianę tła na profilu

upowszechniania spotów, symbolu i  hasztagu kampanii #WolnaSzkola oraz innych materiałów informacyjnych ze strony kampanii

podpisanie apelu do premiera, posłów/posłanek wzywającego do wycofania projektu dewastującego szkołę: https://amnesty.org.pl/akcje/apel-w-obronie-polskiej-szkoly

wysyłanie indywidualnych maili z apelem o odrzucenie projektu ustawy do posłów/anek ze swojego okręgu: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/wolna-szkola-wyslij-maila-do-poslow

udział w lokalnych akcjach protestacyjnych i informowanie innych o konsekwencjach planowanych zmian w oświacie.

Wszystkie materiały kampanijne znajdują się na stronie akcji https://www.wolnaszkola.org/ Na stronie podpisać można apel do premiera, posłów i posłanek oraz wysłać indywidualny mail, a także pobrać ulotki informujące o konsekwencjach planowanych zmian i o tym, jak szkoła powinna się zmieniać, żeby odpowiadać na potrzeby uczniów i wyzwania XXI wieku.

Organizatorzy kampanii Wolna Szkoła apelują do rodziców o aktywność w szkole: zabieranie głosu na spotkaniach, rozmawianie o skutkach planowanych zmian, włączanie się do trójek klasowych, inicjowanie i organizowanie zajęć dodatkowych na tematy ważne i interesujące dla ich dzieci, np. z edukacji klimatycznej, europejskiej, prawnej, globalnej, równościowej, z udziałem specjalistów/eki, edukatorów/ki z organizacji społecznych i niezależnych instytucji, organizowanie dla dzieci i nauczycieli wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Co mogą zrobić rodzice i nauczyciele, by przeciwstawić się dewastacji polskiej szkoły organizatorzy kampanii piszą w listach do rad rodziców  https://www.organizacjespoleczne.org.pl/list-do-rady-rodzicow-szkoly/ i rad pedagogicznych https://www.organizacjespoleczne.org.pl/list-do-rady-pedagogicznej/,  wysłanych do wszystkich szkół w Polsce w przededniu Dnia Nauczyciela.

Działajmy! Zabierajmy głos! Rozmawiajmy z tymi, którzy nie wiedzą o planowanych zmianach i nie są świadomi ich konsekwencji! Przekonujmy, że edukacja w wolnej szkole jest najważniejsza.

Kontakt dla mediów: Agnieszka Jędrzejczyk: [email protected], tel. 530 678 838

Organizacje i instytucje, które chcą przyłączyć się do kampanii Wolna Szkoła, proszone są o kontakt z [email protected]

Spoty wideo oraz inne materiały kampanii zostały zrealizowane przez Agencję Pacyfika na zlecenie koalicji SOS dla Edukacji.