forumIdei Polityka międzynarodowa
11.10.2023

Relokacje – referendum a polityka azylowa Unii Europejskiej

15 października w Polsce prócz wyborów parlamentarnych odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Czwarte pytanie referendalne brzmi „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”. Niemal wszystkie wyrażenia użyte w tym zdaniu budzą poważne zastrzeżenia. Publikujemy analizę dr Marty Pachockiej nt. zasadności sposobu sformułowania tego pytania w świetle polityki azylowej Unii Europejskiej .