forumIdei wybory
30.09.2023

Nieprawidłowości w lokalu wyborczym

W dniu głosowania w lokalu wyborczym może dojść do nieprawidłowości, np. naruszenia ciszy wyborczej, niedopuszczenia wyborcy do głosowania na skutek nieujęcia go w spisie wyborczym, czy niewłaściwego zachowania członków obwodowej komisji wyborczej. Prawo, a nawet „obywatelski obowiązek” reagowania na takie lub inne nieprawidłowości w lokalu wyborczym ma każdy wyborca – pisze w komentarzu dr hab. Anna Rakowska.