forumIdei organizacje społeczne
09.09.2022

Współpraca na linii samorząd – organizacje pozarządowe

Lublin wydaje się modelowym miastem, jeśli chodzi o współpracę między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta szczególnie się zacieśniła po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jakie są bariery takiej współpracy i jak je przezwyciężono? Czego miasto się może nauczyć od organizacji, a czego organizacje ze współpracy z władzami? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Anną Dąbrowską, prezeską Homo Faber oraz Krzysztofem Stanowskim, dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin.