forumIdei polityka wewnętrzna
27.07.2022

Janosikowe kumotry – podwójne standardy rządowych dotacji

Autorzy podsumowują obserwacje dotyczące zarówno niedawnego rozdania samorządom dotacji przyznawanych w ramach Polskiego Ładu, jak i wcześniejszych konkursów oraz łącznych danych odnoszących się do wszystkich przekazywanych dotacji.