Społeczeństwo aktywność obywatelska
22.07.2022

Obywatelski Pakt dla Edukacji

Polska szkoła znalazła się w głębokim kryzysie, dlatego wspólnie z koalicją organizacji społecznych SOS dla Edukacji pracowaliśmy nad Obywatelskim Paktem dla Edukacji. Pakt przedstawia postulaty i rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian w polskiej szkole, tak by odpowiadała na wyzwania XXI wieku.