Bez kategorii zamówienia publiczne
17.12.2021

Podsumowanie pilotażu Paktu Uczciwości – raport końcowy

Prezentujemy raport podsumowujący pięcioletni pilotaż paktu uczciwości w Polsce, w którym obserwator społeczny dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji monitoringu. W raporcie piszemy o tym, jakie rekomendacje i wnioski płyną z naszego monitoringu zamówienia publicznego realizowanego w ramach Paktu Uczciwości.